Events

5 maart 2024: Congres DierMens Studies

Op 5 maart 2024 organiseert het Centrum voor DierMens studies een congres over hoe we de maatschappij meer inclusief kunnen maken voor dieren. Sprekers zijn: Leonie Cornips, Eva Meijer, Maarten Reesink, Maite van Gerwen, Thijs de Zeeuw, Bernice Bovenkerk en Marjolein de Rooij.

7 maart 2024: Café de Zachte G

Op 7 maart 2024 neemt Meertens-onderzoeker Jos Swanenberg afscheid als bijzonder hoogleraar Diversiteit Taal en Cultuur in Brabant aan Tilburg University tijdens Café de Zachte G. Dit afscheid zal feestelijk plaatsvinden met een college van Swanenberg, muziek, en gastsprekers. De avond eindigt met een borrel. (meer…)

13 maart 2024: Caring Farmers Dag

Hoe kunnen we de voedseltransitie versnellen? En welke regelgeving zit hierbij in de weg? Hoe verbeteren we de dierwaardigheid in de melkveehouderij? Over deze en andere vragen praten koploperboeren, ketenpartners en andere geïnteresseerden op de Caring Farmers Dag in Bunschoten. (meer…)

1 februari 2024: Questions Collective – LOEI

Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond houdt op 1 en 2 februari interactieve presentaties over het project LOEI. Componist Flavia Faas gaat in gesprek met verschillende gasten, waaronder dierentaalonderzoeker Leonie Cornips. (meer…)

31 januari 2024: Symposium Erfgoed & Identiteit

Om de start van de nieuwe minor 'Erfgoed: toekomst en identiteit' te vieren, organiseert Fontys Lerarenopleiding Tilburg een symposium op 31 januari. Jos Swanenberg zal spreken over ‘Taal, Cultuur en Erfgoed’. (meer…)

29 januari 2024: LiME lezing door Karen De Clercq

Op 29 januari 2024 vindt de eerste Linguistics @ Meertens (LiME)-lezing van het nieuwe jaar plaats, voor wetenschappers geïnteresseerd in taalkunde. De lezing wordt gegeven door Karen De Clercq. (meer…)

26 januari 2024: Paneldiscussie koeientaal

Op 26 januari 2024 organiseren de Vakbond voor Dieren en Hogeschool InHolland een paneldiscussie en interactieve sessie over koeientaal bij de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving. Deze discussie is voor alle geïnteresseerden. Leonie Cornips zal haar onderzoek naar koeientaal uitlichten. (meer…)

23 januari 2024: Boekpresentatie Marketing Violence: The Affective Economy of Violent Imageries in the Dutch Republic

Op dinsdag 23 januari presenteren Frans-Willem Korsten, Inger Leemans, Cornelis van der Haven en Karel Vanhaesebrouck hun recente publicatie Marketing Violence. Het boek behandelt de affectieve economie van geweld in de 17e eeuw in Nederland. (meer…)

11 januari 2024: Schultink lezing Leonie Cornips

Tijdens de LOT Winter School spreekt Leonie Cornips op 11 januari over de animal turn in linguistics. Tijdens haar lezing zal Cornips pleiten voor nieuwe taalideologieën met dierlijke sprekers om een gelijkwaardige machtsverhouding te creëren tussen mens en dier. (meer…)

28 november 2023: De Dierendialoog

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je mogelijk een andere relatie hebt met je kat dan de vis in een vijver? Tijdens de Dierendialoog gaan we samen in gesprek met jou en Leonie Cornips over de invloed die dieren hebben op ons leven. (meer…)

24 november 2023: Taal en Tongval symposium

Op vrijdag 24 november 2023 vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent het jaarlijkse Taal-en-Tongval-symposium plaats. Onderzoeker Stef Grondelaers is een van de sprekers. (meer…)

23 november 2023: Lezing Taalcultuur in Limburg

Welke rol speelt taal bij de vorming van onze regionale identiteit? Hoe kijken we naar elkaar in Limburg? Op deze en andere vragen zal Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg, proberen een antwoord te geven tijdens haar lezing bij Podium Babel op donderdag 23 november. (meer…)

17 en 18 november 2023: HSN Onderwijs Conferentie

De HSN Onderwijs Conferentie Nederlands vindt dit jaar plaats op 17 en 18 november bij Hogeschool Rotterdam. Deze jaarlijkse conferentie richt zich op leeromgevingen in Nederland en Vlaanderen en alle niveaus waarin Nederlands geleerd wordt. (meer…)

10 november 2023: Symposium ter ere van pensioen Frans Hinskens

Frans Hinskens, senior onderzoeker taalvariatie bij het Meertens Instituut, gaat in oktober 2023 na 21 jaar met pensioen. Ter ere van zijn afscheid wordt op 10 november 2023 een symposium georganiseerd bij het IISG. (meer…)

8 november 2023: Streektaalsymposium

Steeds minder mensen spreken Achterhoeks en dat vinden de cultuurbewakers van de streek ‘natuurlek wal zunde’. Daarom wordt nu voor het derde jaar een streektaalsymposium georganiseerd om het Achterhoeks te behouden en de taal te promoten. (meer…)

3 november 2023: Legends symposium

Ter afsluiting van het ISEBEL project, een internationale samenwerking tussen onder meer het Meertens Instituut en Rijksuniversiteit Groningen, wordt het internationale symposium Legends! Local – national – international georganiseerd. (meer…)

20 oktober 2023: Screening film Colored Frequencies

Tijdens Amsterdam Dance Event kun je naar de screening van de film Colored Frequencies, van Manpreet Brar. Colored Frequencies laat zien hoe verschillende muzikanten en creatievelingen in Amsterdam Zuidoost zich verhouden tot hun identiteit als zwarte Nederlanders, ofwel tot ‘blackness’. (meer…)

12 oktober 2023: Lancering NeusWijzer: Heel Nederland ruikt

Op 12 oktober vindt bij Mediamatic de lancering plaats van NeusWijzer – Geuratlas van de Lage Landen, een kleur- én geurrijk geïllustreerd standaardwerk waarin ons reukorgaan de absolute held is. Met vanuit het Meertens Instituut sprekers Inger Leemans en Sophie Elpers. (meer…)

9 oktober 2023: Science Café: dierengeluk

In het Science Café in Tivoli spreken deze avond drie experts vanuit verschillende disciplines over het thema emoties en welzijn bij dieren. Leonie Cornips gaat in op een Google-translate voor koeientaal. (meer…)

7 oktober 2023: Lezing ‘Historisch onderzoek met een luchtje’

Onderdeel van het Geschiedenisfestival is deze bijzondere lezing met een luchtje door Inger Leemans en Caro Verbeek, in aanloop naar de publicatie van NeusWijzer: Geuratlas van de Lage Landen. (meer…)

4 aug t/m 24 sep 2023: Mariette’s Klankkast in Tongeren

Het gebruik van dialect draagt voor ouderen bij aan een gevoel van welbevinden, blijkt uit eerder onderzoek van Leonie Cornips en Jolien Makkinga. Naar aanleiding van dit onderzoek werd klankkast Mariette geboren. Die is nu t/m eind september te bezoeken in Tongeren. (meer…)

22 september 2023: Streektaalconferentie

Op 22 september houdt Stichting Nederlandse Dialecten (SND) de jaarlijkse Streektaalconferentie, met dit jaar als thema: ‘Streektaal in zicht: Zichtbaarheid van streektalen in de openbare ruimte’. Jos Swanenberg is medeorganisator en spreker. (meer…)

21 september 2023: Alles wat je wil weten over de zachte g

Op donderdagavond 21 september geeft Marc van Oostendorp een gratis online lezing over 'de zachte g', georganiseerd door Brabanders en hun Taal. (meer…)

20 september 2023: Lezing ‘Koempeldialect’ door Leonie Cornips

Leonie Cornips geeft in het kader van Monumentenmaand een lezing in Brunssum over het Koempeldialect. (meer…)

4 september 2023: Lezing over erfgoedparticipatie

Op 4 september 2023 geeft onderzoeker Sophie Elpers de lezing Immaterieel erfgoed – Gouda, kaas en erfgoedparticipatie in Gouda, als onderdeel van Open Monumentendag 2023. (meer…)

28 & 29 aug 2023: Lezingen over standaardtaal en taalverloedering

Taalvariatie-onderzoeker Stefan Grondelaers geeft twee lezingen op het Festival Oude Muziek in Utrecht, over standaardtaal en taalverloedering. (meer…)

21 juli 2023: Meertens op Zwarte Cross

Tijdens het festival Zwarte Cross vertellen Leonie Cornips (onderzoeker NL-Lab) en Emma Verbree (masterstudent Universiteit Utrecht) over hun onderzoek naar taal en communicatie bij koeien. (meer…)

11 april-11 juli 2023: Lezingenreeks Digitalization of Memory Practices and Heritage in Global Perspectives

Van april t/m juli 2023 organiseert de University of Bonn een lezingenreeks over de digitalisering van herinneringsprakijken en -erfgoed in globaal perspectief. Onderzoeker Sophie Elpers is een van de samenstellers van de reeks. (meer…)

29 en 30 juni 2023: REEDS 2023 congres

REEDS 2023 is een tweedaags congres specifiek gericht op dialectsyntaxis: de studie van hoe dialecten verschillen in de manieren waarop woorden worden opgebouwd tot zinnen. Onderzoekers Marjo van Koppen en Jeroen van Craenenbroeck spelen een grote rol in de organisatie. (meer…)

26 juni 2023: LiME-lezing Steven Gilbers [Afgelast]

Steven Gilbers (Universiteit Groningen) geeft een lezing in de LiME-lezingenreeks, over 'regionale variatie in Afro-Amerikaans-Engelse gesproken taal en rap'. [Let op: Deze lezing is afgelast en zal op een ander moment plaatsvinden.] (meer…)

17 juni 2023: Onze Taal Congres

Op 17 juni vindt het Onze Taal Congres 2023 plaats met als thema: ‘Hoor ik dat goed? – over gehoorde en ongehoorde taal’. Vanuit het Meertens Instituut spreekt Marjo van Koppen over dierentaal, Marc van Oostendorp geeft een workshop over het herkennen van dialecten, en promovenda Kristel Doreleijers gaat samen met...

7-10 juni 2023: 16e SIEF Congres

Van 7-10 juni vindt in Brno, Tsjechië het 16e SIEF Congres plaats, met als thema: 'Living Uncertainty'. Meerdere onderzoekers van het Meertens Instituut nemen deel. (meer…)

7 juni 2023: Brabantdag

Hoe zit de Brabantse taal in elkaar en hoe ontstond de Brabantse cultuur? Wat is het 'Brabants' eigenlijk? Onderzoekers Jos van Swanenberg en Kristel Doreleijers nemen deel aan de Brabantdag op Tilburg University. (meer…)

28 mei-1 juni 2023: Extended Semantic Web Conference

Tijdens de Extended Semantic Web Conference (ESWC) in Heraklion, Griekenland, bespreekt Marieke van Erp als keynote speaker recent onderzoek naar complexe concepten. De ESWC is een belangrijke conferentie voor onderzoek op het gebied van Semantic Web (uitbreiding van het wereldwijde web) en grafische weergaven daarvan. (meer…)

22 mei 2023: LiME lezing Anne-Sophie Ghyselen

Anne-Sophie Ghyselen is taalkundig onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In de volgende LiME (Linguistics at Meertens) lezing bespreekt ze haar onderzoek naar de coherentie tussen gesproken Belgisch en Surinaams Nederlands. (meer…)

21 mei 2023: Pratende koeien leren verstaan

Altijd al willen weten wat koeien zeggen met hun geloei? Leonie Cornips, taalkundig onderzoeker bij het Meertens Instituut en NL-Lab, geeft een workshop koeiencommunicatie in het Rundveemuseum in Aartswoud. (meer…)

16 mei 2023: Boekpresentatie Kaas=NL? en The World of Sugar

Kaas en suiker spelen een belangrijke rol in onze levens. Nu we worden uitgedaagd om onze voedselproductie en -consumptie kritisch te herzien, is het urgent om na te denken over hoe we samenhangen met het voedsel dat we tot ons nemen. De onderzoeksgroep NL-Lab en het Humanities Cluster van de...

12 mei 2023: Dag van de Antropologie: ‘Reimagining the Digital’

Op 12 mei organiseert de Nederlandse Antropologen Beroepsvereniging hun jaarlijkse Dag van de Antropologie, met dit jaar het thema 'Reimagining the Digital'. Meertens onderzoeker Markus Balkenhol is hier vanuit het bestuur bij betrokken. (meer…)

Louis Peter Grijp-lezing 2023 door Laurens Ham

De Louis Peter Grijp-lezing 2023 wordt dit jaar op 10 mei 2023 uitgesproken door Laurens Ham, en heeft als titel: De smartlap is niet dood: Over het levenslied als protestlied bij de Zangeres Zonder Naam. (meer…)

9 mei 2023: Lezing Inger Leemans – Smell Routes. How Digital Collections Can Help to Create Pathways to Olfactory Heritage

Van april t/m juli 2023 organiseert de University of Bonn de lezingenreeks Digitalization of Memory Practices and Heritage in Global Perspectives, mede samengesteld door Sophie Elpers. Op 9 mei om 18.00 uur geeft Inger Leemans een lezing over hoe digitale collecties een rol kunnen spelen in het ontsluiten van olfactorisch erfgoed. (meer…)

15 t/m 23 april 2023: Gij-week

Van 15 t/m 23 april 2023 vindt de Gij-week plaats, een week die helemaal draait om het woord 'gij', 'een van de meest iconische en inclusieve woorden in onze Brabantse streektaal'. Meertens onderzoekers Kristel Doreleijers en Jos Swanenberg nemen op 15 en 20 april 2023 deel met verschillende lezingen/presentaties. (meer…)

13 april 2023: KNHG-Voorjaarscongres 2023 – Ruiken. Proeven. Doen.

Op donderdag 13 april 2023 organiseert het KNHG in samenwerking met het Meertens Instituut en NL-Lab het Voorjaarscongres getiteld Ruiken. Proeven. Doen. Historisch onderzoek met je zintuigen. Met onder anderen Inger Leemans (interim directeur Meertens Instituut, onderzoeker Meertens; NL-Lab) en Marieke Hendriksen (interim hoofd NL-Lab). (meer…)

31 maart 2023: Sociolinguistics Circle 2023

Op vrijdag 31 maart vindt de Sociolinguistics Circle 2023 plaats bij het IISG in Amsterdam, een jaarlijks congres waarin onderzoekers en studenten van gedachten kunnen wisselen over taalvariatie, sociolinguïstiek, en sociale dynamiek in de Lage Landen. (meer…)

19 februari 2023: Hoorcollege over feest

Het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof, Dbieb en Tresoar starten met de Museum Jeugduniversiteit. Vier interessante hoorcolleges voor kinderen van 8 tot 12 jaar, met dit keer als thema: Feest! Op 19 februari geeft Irene Stengs een college over verjaardagen in Nederland. Hoe worden verjaardagen gevierd, en werden verjaardagen altijd al...

18 januari 2023: foto-expositie Poezen

Op woensdag 18 januari van 17:00 tot 19:00 uur wordt de foto-expositie Poezen van Susanne van der Kleij feestelijk geopend in Foto Atelier BW5 door taalwetenschapper Marjo van Koppen, onderzoeker naar onder meer communicatie tussen katten en mensen. (meer…)

12 januari 2023: Boekpresentatie en vertelling Trilbil en Duivelsdrek

Donderdag 12 januari presenteren Theo Meder, Eline van Ekert en David de Vries hun boek: Trilbil en Duivelsdrek: 17 oude Groninger sprookjes van Trijntje Soldaats en haar toehoorders in boekwinkel Van der Velde in Groningen. Naast een presentatie worden drie sprookjes verteld door verhalenverteller Kaj van der Plas. Komt dat...

12 januari 2023: Boekpresentatie: Trilbil en Duivelsdrek

Op 12 januari 2023 presenteert Theo Meder het Meertens Nieuwjaarsboek: Trilbil en Duivelsdrek in Sociëteit de Harmonie, Groningen. Theo Meder is hoogleraar Volksverhalen en Vertelcultuur en heeft met twee collega's 17 Groninger sprookjes naar vertelling van Trijntje Soldaats opnieuw uitgebracht. Deze sprookjes zijn in 1804 opgetekend en in deze originele...

12 januari 2023: Oproep voor abstracts Sociolinguistics Circle

De volgende editie van de Sociolinguistics Circle wordt georganiseerd door taalkundigen van LiME onderzoeksgroep (Linguistics @ Meertens) en NL-Lab en zal plaatsvinden op 31 maart 2023 bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Inzendingen (abstracts) worden verwelkomd voor paper en poster presentaties met als onderwerp sociolinguïstiek, linguïstische...

12-14 december 2022: Computational Humanities Research Conference

Van 12 tot 14 december 2022 vond de derde Computational Humanities Research Conference plaats. Dit keer georganiseerd door de Universiteit van Antwerpen. Deze conferentie steunt onderzoekers met een interesse in geesteswetenschappelijke thema's die deze met een computationele blik bekijken. (meer…)

13 december 2022: Wezen en waarde van het dialect in Brabant

Jos Swanenberg (hoogleraar Diversiteit in Taal en Cultuur in Brabant aan de Universiteit van Tilburg en verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam) zal een lezing geven over Brabants dialect. Hij zal beginnen met een gedachtegang over het wezen en de waarde van het dialect in Noord-Brabant, waarna hij in...

13 december 2022: De strijd over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9000 boerderijen verwoest. De wederopbouw ervan was bepaald door een spanningsveld tussen behoud en innovatie. De lezing gaat in op het verhaal achter de wederopbouwboerderijen. Sophie Elpers (etnoloog Meertens Instituut en hoogleraar Immaterieel Erfgoed en Etnologie aan de Universiteit van Antwerpen) zal de...

11 december 2022: De Plantagedialogen

Het Sranantongo ontstond op beladen grond: de plantages van het Suriname uit de 18e eeuw. In dit eenmalige event van Het Taalmuseum kun je luisteren naar de pennen van twee Nederlanders uit die tijd. Een dialoog die zowel tot slaaf gemaakten als slavendrijvers aan het woord laat. Een wrange dialoog...

24 november 2022: Symposium en rede ter gelegenheid van afscheid Peter Jan Margry – ‘Visionary Words and Worlds’

Over ruim twee maanden gaat prof.dr. Peter Jan Margry met pensioen, zowel bij het Meertens Instituut als bij de Universiteit van Amsterdam (vakgroep Cultuurwetenschappen). (meer…)

18 november 2022: Taal en Tongval 2022

Op vrijdag 18 november 2022 vindt het Taal en Tongval Colloquium plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18 in Gent. Het thema is ‘Micro- en macrovariatie: Verschillende visies in onderzoek naar taalvariatie en taalverandering’. Het colloquium wordt mede-georganiseerd en gepresenteerd door taalonderzoekers van het...

11 november 2022: Streektaalsymposium

Aangesproken worden in je streektaal is eigen, dat voelt goed. Zeker voor oudere bewoners van verzorgingstehuizen. Dat blijkt uit onderzoek van Leonie Cornips en Jolien Makkinga van het Meertens Instituut. Maar steeds minder mensen, zeker jongeren, zijn de streektaal machtig. Hoe zorgen we ervoor dat er plat geproat blijft worden...

Vanaf 10 november 2022: Klankkast Marie op tour

Het gebruik van dialect in verzorgingstehuizen draagt bij aan het welbevinden van de daar woonachtige ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Leonie Cornips (leerstoel Taalcultuur in Limburg) en van sociaal-cultureel antropoloog Jolien Makkinga. Met de bevindingen van dit onderzoek, dat aan het Meertens Instituut en Universiteit Maastricht werd uitgevoerd,...

21 oktober 2022: Naamkundedag

We zijn blij dat het weer mogelijk is om naamkundigen in Nederland en Vlaanderen uit te nodigen om elkaar te ontmoeten en lezingen bij te wonen die de veelzijdigheid van het vakgebied weerspiegelen. Wees van harte welkom op het Meertens Instituut in Amsterdam. (meer…)

20 oktober 2022: Bijeenkomst Streektaal & Dialect

Zuid-Holland is rijk aan streektalen en dialecten en die zijn nauw verbonden met erfgoed en streekgeschiedenis. Houd je van taal of heb je interesse in streektaal en dialect? Zet jij je in om streektaal vast te leggen of onder de aandacht te brengen of zou jouw erfgoedorganisatie juist graag iets...

10 – 14 oktober 2022: Animal – Human Studies from a Humanities Perspective

Vijfdaagse cursus aan het Netherlands Institute for Cultural Analysis (NICA), georganiseerd door Leonie Cornips (Meertens Instituut, Universiteit Maastricht) en Maarten Reesink (UvA). (meer…)

10 oktober 2022: Vertoning van de film Cow incl. ‘koeientaalondertiteling’

Filmhuis Lumière in Maastricht laat op 10 oktober de film Cow zien met ‘ondertiteling’ door (dieren)taalonderzoeker Leonie Cornips. (meer…)

6 oktober 2022: Voorvertoning van de film: Cow

Filmhuis Kriterion in Amsterdam laat op 6 oktober de film Cow zien met 'ondertiteling' door (dieren)taalonderzoeker Leonie Cornips. (meer…)

1 oktober t/m 2 april 2023: Tentoonstelling ‘Ruud de Wild, songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken’

Van 1 oktober 2022 tot en met 2 april 2023 (verlengd!) is de tentoonstelling ‘Ruud de Wild, songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedjes’ te zien in Het huis van het boek in Den Haag. Radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild neemt de bezoeker mee langs de mooiste Nederlandse liederen...

1 – 5 augustus 2022: Symposium Methods XVII – (Dia)Lects in the 21st Century

Tijdens het symposium Methods XVII - (Dia)Lects in the 21st Century, dat plaatsvindt van 1 tot en met 5 augustus 2022 in het Duitse Mainz, zijn taalonderzoekers Leonie Cornips en Marjo van Koppen de sprekers van de keynote-lezing op de tweede dag. Beide onderzoekers werken aan het Meertens Instituut. Hun...

20 – 24 juli 2022: Vierdaagse cursus ‘Dier en mens’

Dier en mens is een cursus die van 20 tot en met 24 juli 2022 wordt aangeboden door de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). (meer…)

31 mei & 1 juni 2022: Symposium Small languages, big ideas

Small languages, big ideas (SLBI) 2022 op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli brengt onderzoekers samen die werken aan Germaanse talen vanuit verschillende taalkundige disciplines zoals fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische linguïstiek, microvariatie, psycholinguïstiek, eerste- en tweedetaalverwerving en didactiek. (meer…)

31 mei 2022: Onderzoek naar diercommunicatie

Op dinsdagavond 31 mei organiseert Artis een programma rondom de komst van de Britse kunstenaar Thomas Thwaites. Hij ondernam een aantal jaar geleden een poging om te communiceren met geiten, door zich drie dagen aan te sluiten bij een kudde in de Zwitserse alpen, in een zelf ontworpen geitenpak. Tijdens...

20 mei 2022: Afscheidssymposium Gertjan Postma

Op 20 mei 2022 organiseert het Meertens Instituut een afscheidssymposium voor Gertjan Postma die in december 2021 met pensioen ging. Voor het programma van deze feestelijke dag nodigde het Meertens Instituut een aantal collega's en vrienden uit die met Gertjan hebben samengewerkt. (meer…)

20 mei 2022: Dag van de Antropologie 2022

Op vrijdag 20 mei 2022 (10.30-18.30 uur) organiseert de Nederlandse Antropologen Beroepsvereniging (ABv) haar jaarlijkse Dag van de Antropologie. Het thema van dit jaar is Crisis of Truth. De Dag van de Antropologie vindt plaats in Museum Volkenkunde, Leiden. Markus Balkenhol, antropoloog aan het Meertens Instituut, is mede-organisator van deze...

14 mei 2022: Lezing ‘Bedevaartswonder van de Kalverstraat’

Op zaterdag 14 mei 2022 vindt 24H Centrum plaats in de Amsterdamse binnenstad. Op deze dag openen theaters, musea, kerken, academische instellingen, winkels, bars, hotels en clubs hun deuren voor talloze verrassingen en (gratis) activiteiten. Het is de perfecte kans om de binnenstad te (her)ontdekken in slechts 24 uur. Ook...

10 mei 2022: Kapelberg en Welberg: Wonderbaarlijke heiligdommen?

Peter Jan Margry vertelt over zijn onderzoek naar de mystieke ervaringen van Janske Gorissen, zoals beschreven in zijn boek 'Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg'. (meer…)

8 april – 4 december 2022: Een ‘Constantijn Huygensjaar’ in Voorburg

Het is dit jaar exact vierhonderd jaar geleden dat Constantijn Huygens door de Schotse-Engelse koning Jacobus I tot ridder werd geslagen, de aanzet tot een lange diplomatieke carrière die hem naar vele Europese hoven zou voeren. Om dit feestjaar luister bij te zetten, organiseren de Voorburgse musea Huygens’ Hofwijck en...

8 april 2022: Benefiet voor koeienrusthuis

Op 8 april geeft Leonie Cornips een lezing in W138 in Amsterdam over koeientaal in het kader van sponsoring het koeienrusthuis de Leemweg. Locatie: W139, AmsterdamTijd benefiet: 12 - 18 uurTijd lezing: 14 uur

21 april 2022: Symposium ‘Proefdieren in beeld’

Op donderdag 21 april (13.00 -18.00 uur) houdt de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht het gratis online symposium ‘Proefdieren in beeld’. Aanleiding is Wereldproefdierendag in het weekend erna. Sprekers zullen vertellen over hun ervaringen met (proef)dieren en stilstaan bij de dieren zelf. Onderwerpen zijn onder andere dierentalen, dierenculturen, dierenwelzijn en huisvesting...

25 mei 2022: Symposium Bedevaart in Kaart

Op woensdag 25 mei maken enkele wetenschappers de balans op van jarenlang onderzoek naar bedevaarten binnen de landsgrenzen van Nederland, maar ook daar overheen. Initiatiefnemers voor dit symposium zijn het Meertens Instituut en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). (meer…)

17-18 maart 2022: Workshop ‘Speaking about the humans. Animal perspectives on the multispecies world’

This one-day interdisciplinary workshop aims to get a better understanding of other animals’ perspectives on humans and the implications of these perspectives for developing better relations.

11 maart 2022: (In)visibility of Sacred Waste: Asian Perspectives

Digital roundtable co-organised by Valentina Gamberi (Junior Fellow at the Research Centre for Material Culture at Leiden, the Netherlands) and Paulina Kolata (Postdoctoral Fellow at the Centre for East and Southeast Asian Studies at Lund, Sweden). (meer…)

5 maart 2022: Dag van de grammatica

Eindelijk kun jij je grammaticahart weer ophalen want op 5 maart 2022 is de derde Dag van de Grammatica. Er is een nieuwe website, er zijn acht inspirerende sprekers én een nieuwe locatie in het midden van het land: Bieb Neude in Utrecht. (meer…)

6 maart 2022: Lezing over taal en stijl in de werken van A.F.Th. van der Heijden

Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Meertens Instituut, geeft op zondag 6 maart om 11:00 uur een lezing over de taal en de stijl in de werken van A.F.Th. van der Heijden.Meer informatie.

8 maart 2022: Taal of Taol?

Muziek en taal verbinden Maastricht. Theo Bovens in gesprek met Beppie Kraft, Peter Noten, Jan Janssen, Leonie Cornips. (meer…)

t/m 3 juli 2022: ‘Rouw. Van keizerin tot corona’

Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood en met rouw te maken. Maar hoe we rouwen is door de tijd heen veranderd. In de tentoonstelling ‘Rouw. Van keizerin tot corona’ presenteert Museum Huis Doorn bijzondere uitingen van individuele en collectieve rouw in de afgelopen 100 jaar. Voor deze tentoonstelling...

4 februari 2022: Grote Taaldag

De AVT, LOT en Anéla organiseren jaarlijks de Grote Taaldag, met aan het eind het feestelijke Taalgala, waar heel taalkundig Nederland bijeenkomt. (meer…)

17 december 2021: Geurwoordenworkshop ‘leer het vluchtige te benoemen’

Wanneer je een geur wilt omschrijven blijf je al snel steken bij ‘dat ruikt naar…’ of ‘dat is vies/ lekker’. Een van de weinige abstracte woorden die we in het Nederlands hebben is ‘muf’, maar er waren er ooit veel meer zoals ‘heumig’ (bedompt) of ‘caprylisch’ (geitachtig) en ’empyreumatisch’ (rokerig).

Publiekspresentatie resultaten Staat van het Nederlands 2021

Welke talen en variëteiten gebruiken Nederlandstaligen met wie en wanneer? Hierop krijgen we elke twee jaar actuele antwoorden met het onderzoek naar de Staat van het Nederlands.

Stigmata en verschijningen, een collectief fantasma in katholiek Nederland

In het interbellum hing katholiek Nederland collectief een hersenschim rond de jonge Janske Gorissen aan, die zich in extreme mate met Jezus Christus identificeerde. Naar aanleiding van zijn net verschenen boek Vurige liefde (Prometheus) gaat Peter Jan Margry in gesprek over dit opzienbarende ‘fantasma’. Datum: maandag 20 september 2021 van 20.00 – 21.30 uur Locatie: SPUI25, Amsterdam Aanmelden

Unieke klankkast nu toegankelijk voor iedereen

Het gebruik van dialect in verzorgingstehuizen draagt bij aan het welbevinden van de daar woonachtige ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Leonie Cornips (leerstoel Taalcultuur in Limburg) en van sociaal-cultureel antropologe Jolien Makkinga. Met de bevindingen van dit onderzoek, dat beide onderzoekers aan het Meertens Instituut en Universiteit Maastricht...

Pratende koeien leren verstaan in het Rundveemuseum

Op zondag 8 augustus kunnen bezoekers van het Rundveemuseum beter leren communiceren met de koeien in het weiland achter het museumgebouw. Leonie Cornips zal in twee sessies uitleggen hoe de lichaamstaal van een koe werkt en ook dat het geloei van een koe van alles kan betekenen. De sessies beginnen om 13.00 en 15.00 uur. Per ronde kunnen er maar 20 personen worden toegelaten. Van de bezoekers wordt verwacht dat ze goed ter been zijn, het weiland ligt wat verder weg.

Derde editie van de Afrikaans Grammar Workshop

De Afrikaans Grammar Workshop (AGW) is in 2015 in het leven geroepen door taalwetenschappers uit Zuid-Afrika, Nederland, Vlaanderen en de VS. Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober a.s. wordt, na twee geslaagde edities in Johannesburg en Gent, de derde editie in hybride vorm in Amsterdam georganiseerd. Er zijn...

Boekpresentatie van ‘Vurige liefde’

Met veel genoegen nodigen Uitgeverij Prometheus en Peter Jan Margry, etnoloog en historicus aan het Meertens Instituut, u uit voor de boekpresentatie van Vurige liefde. Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg. De presentatie vindt plaats op vrijdag 10 september in de Cuyperskerk van Steenbergen. Zie ook deze link voor meer informatie. Datum: vrijdag 10 september 2021 Plaats: St. Gummaruskerk, Westdam 83 te Steenbergen Inloop: 15:30 Aanvang programma: 16:00 Graag aanmelden door het aantal personen te mailen naar publiciteit@pbo.nl o.v.v. 'Boekpresentatie Vurige liefde'.

Discussieavond: Sprachentwicklung beidseitig der Grenze

Een initiatief van de steden Venlo en Krefeld: een reeks van acht ontmoetingen waarbij de culturele verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland besproken worden.

NIAS conferentie: Studies of Belonging

Van 9 tot 11 juni organiseert collega-instituut NIAS de interdisciplinaire conferentie 'Studies of Belonging. Mapping Belonging as a field of study and establishing future networks'. Markus Balkenhol, Ernst van den Hemel en Irene Stengs, allen verbonden aan de afdeling etnologie van het Meertens Instituut, organiseren tijdens de conferentie het panel...

Smellinar van Odeuropa

Het onderzoeksproject Odeuropa, dat onderzoek doet naar geuren in het verleden, is een reeks lezingen over geurerfgoed en sensory mining opgestart: de Smellinars. De kick off met antropoloog David Howes, pionier op het gebied van sensory studies, was op 26 mei. Op 23 juni volgt Smellinar II. Meer informatie en...

NL-Lab Presenteert: Nederland Schrijven

Op 21 april 2021 organiseert NL-Lab een online bijeenkomst in het kader van zijn lopende onderzoeksprogramma Nederland schrijven. Dit programma gaat over de manieren waarop overheid en wetenschap Nederland in kaart brengen en meten in verkenningen, rapporten en adviezen. Nederland schrijven kijkt daarbij naar verleden, heden en toekomst.

Louis Peter Grijp-lezing door Ashley Burgoyne

Hoe voorspelbaar is het Eurovisie Songfestival? Het is al lange tijd een van de meest bekeken televisieprogramma’s in Europa, maar het festival trekt ook gokbedrijven aan. Minstens vijftien bookmakers zijn online te volgen, allemaal met het doel om een winnaar aan te wijzen. Is dit allemaal zinloos gokken, of zijn er wel betekenisvolle patronen te ontdekken in de puntenverdeling van het Eurovisie Songfestival? 

NGG conference ‘Religion and Heritage: Futures for Religious Pasts’

This NGG conference invites reflection on the intertwinements of religion and heritage. The conference explores a number of pressing issues, inquiring what futures may lie ahead for the religious pasts that emerge, for instance, in the contexts of ongoing de-churching in Europe, or past and present Christian mission activities in Africa, Asia, Latin America and the Pacific. What happens when religion is reframed as heritage? The conference aims to engage a variety of actors, including scholars, religious communities, heritage professionals, institutions and policy-makers as to allow for discussions along a variety of registers, e.g. political, religious, cultural, historical.

Tentoonstelling: Opstand & Vrijheid

Tentoonstelling: Opstand & Vrijheid, de strijd om vrijheid en gelijkheid in Nederland en de voormalige koloniën, met een bijdrage van Joris Oddens (NL-Lab).  De tentoonstelling is vooralsnog gesloten. Reserveren is mogelijk vanaf 15 maart 2021. Opstand & Vrijheid is zeven dagen per week gratis te bezichtigen zodra het Nationaal Archief weer geopend...

De Strijd om het Binnenhof: televisieserie met bijdragen van onderzoekers Meertens Instituut en NL-Lab

In januari gaat de NTR-televisieserie De Strijd om het Binnenhof van start. De uitzendingen zijn te zien op vrijdagen van 8 januari tot en met 19 februari 2021, vanaf 22:08 uur bij de NTR op NPO 2. In een aantal afleveringen zijn onderzoekers van het Meertens Instituut en NL-Lab vertegenwoordigd met hun expertise.

Afscheidscollege Maria Grever: “Een ecologische breukervaring? Covid en historisch besef”

De rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt bekend dat prof.dr. M.C.R. (Maria) Grever, hoogleraar bij de Erasmus School of History, Culture and Communication met de leeropdracht Theorie en Methoden van de Geschiedenis, op vrijdag 19 februari 2021 in het openbaar haar afscheidsrede zal uitspreken met de titel: "Een ecologische breukervaring? Covid en historisch besef"

NIAS Talk @Spui25: “Mapping Belonging as a Field of Study”

Tijdens deze publieke online lezing zullen Jan Willem Duyvendak en Fenneke Wekker het thema “belonging” als academische discipline in kaart brengen. Wetenschappelijke aandacht voor “belonging”, te vertalen als thuisgevoel, heeft de afgelopen jaren binnen uiteenlopende disciplines een vlucht genomen, aangewakkerd door discussies over populisme, globalisering, de vluchtelingencrisis en groeiende ongelijkheid.

De strijd om het Binnenhof: aflevering 7 met beelden uit de Collectie Pim Fortuyn van het Meertens Instituut

In januari gaat de NTR-televisieserie De strijd om het Binnenhof van start. De uitzendingen zijn te zien op vrijdagen van 8 januari t/m 19 februari 2021, vanaf 22:08 uur bij de NTR op NPO 2. In een aantal afleveringen zijn onderzoekers van het Meertens Instituut en NL-Lab vertegenwoordigd.

Symposium Polderdieren

Symposium Polderdieren met een keynote lezing van Leonie Cornips: “Een andere kijk op de koe. Hoe de koe een gesprek opent.” Plaats: online Meer informatie  

CHR2020: Computational Humanities Workshop

The Computational Humanities Research community is an international and interdisciplinary community that supports researchers with an interest in computational approaches to the humanities. Ultimately, the goal of the community is to set up a research-oriented, open-access computational humanities journal.

Workshop: Is spreken belangrijker dan luisteren? (digitaal)

Een workshop door Leonie Cornips op het Congres Levende Talen 2020: Is spreken belangrijker dan luisteren? Een interactieve workshop luistertaal voor sprekers van Fries, Limburgs, Nederlands, Nedersaksisch en alle andere dialecten en talen U wordt meegenomen in een utopisch(?) gedachtenexperiment: wát als Nederland net als Noorwegen of Limburg zou zijn,...

Promotie Mirella De Sisto

Op vrijdag 18 september verdedigt Mirella De Sisto haar proefschrift The interaction between phonology and meter. Approaches to Romance and West-Germanic Renaissance meter aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vanwege de huidige omstandigheden is deze promotie alleen via een livestream te volgen.  Meer informatie en naar de livestream.

Webinars: Reis door het Nederlandse dialectlandschap

Veel mensen vieren deze zomer in Nederland vakantie. Hoe leuk is het dan om meer te weten over de streek waar je heen gaat, de taal die daar gesproken wordt en de gebruiken die er zijn? Radboud in’to Languages, het expertisecentrum voor taal en communicatie van de Radboud Universiteit, organiseert...

Stamtafel vroege en voorschoolse educatie (online)

Cubiss Limburg nodigt je graag uit om samen aan de online stamtafel over vroege en voorschoolse educatie in gesprek te gaan. Doelgroep Bij de Stamtafel is iedereen welkom. Daarbij nodigt Stamtafel in het bijzonder specialisten/aandachtsfunctionarissen basisvaardigheden, taalhuiscoördinatoren en educatiespecialisten en leesmediaconsulenten van de Limburgse bibliotheken uit.  Deze stamtafel bouwt voort op het symposium Thuistaal en onderwijs (27 november 2019).

Opening website Middelnederlands.nl

Het evenement is afgelast. De website wordt echter wel op 1 april geopend. Op 1 april 2020 wordt op het Meertens Instituut in Amsterdam de website Middelnederlands.nl officieel geopend. Op de website staan honderden kaarten van Nederlandse woorden, groepen woorden en woorddelen. Ze dateren uit de 13e en de 14e eeuw en geven vaak belangrijke aspecten van de dialecten uit die tijd weer. Het is het eerste zo uitvoerige overzicht van het middeleeuwse dialectlandschap.

Lecture: The Streetfighter and the Philosopher: the Rise of ‘Muslim’ Political Parties in the Netherlands

Sakina Loukili, PhD-candidate at the Meertens Institute, will give the lecture 'The Streetfighter and the Philosopher: the Rise of 'Muslim' Political Parties in the Netherlands' in the programme Current Issues in Religious Studies and Western Esotericism. More information:  Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR)  

Tentoonstelling: ‘Ruud de Wild, songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken’

  Op het moment dat alle musea de deuren moesten sluiten, was de tentoonstelling 'Ruud de Wild songbook. Reis langs de mooiste Nederlandse liedboeken' zo goed klaar om geopend te worden. Gelukkig is deze tentoonstelling in 2022 te zien in Huis van het boek. Maar u kunt alvast genieten van het Nederlandse lied want het informatieve en mooi vormgegeven Songbook van Ruud de Wild: Reis door de geschiedenis van het Nederlandse lied dat bij de tentoonstelling hoort, is al verschenen.  

Lecture: Embodied grammar in dairy cows

20 February, 15:30 -17:00: Embodied grammar in dairy cows  Leonie Cornips & Marjo van Koppen, Meertens Institute, KNAW Humanities Cluster   The aim of this talk is to explore whether linguistics can a priori exclude research of non-human animals since many new biological and ethological studies about non-human language, cultures, cognition,...

Grote Taaldag

De Grote Taaldag 2020 van de AVT, de beroepsvereniging voor alle taalkundigen in Nederland, vindt dit jaar plaats op 31 januari in Utrecht. Tijdens deze lezingenmiddag spreken bijna alle taalkundigen van het Meertens Instituut over hun onderzoek. Een greep uit de thema's: voornamen, de lokroepen van dieren en taalonderzoek door scholieren....

Lezing: Wat je eet, ben je zelf

De voedseltrends vliegen ons om de oren. Gezondheid neemt hierin steeds meer een belangrijke plek in. Onze ideeën over wat gezond eten is veranderen in de loop der tijd en verschillen ook per (sub)cultuur. Ben je wat je eet? Bijzonder hoogleraar Antropologie van Ritueel en Populaire Cultuur Irene Stengs is geïnteresseerd in de populariteit van (on)gezond eten in Nederland. Zo keek zij bijvoorbeeld naar hoe onze snackbarcultuur zich ontwikkelde. In De Vrije Wereld gaat zij in op de populaire cultuur van (on)gezond eten.

Lezing: Gewoon ‘onze’ feesten vieren mag ook al niet meer

Gewoon ‘onze’ feesten vieren mag ook al niet meer - Publiekslezing met open discussie

Inaugurele rede prof. dr. Frans Hinskens

Prof. dr. Frans Hinskens, hoogleraar aan de Radboud Universiteit / Faculteit der Letteren met de leeropdracht Taalvariatie en taalcontact zal in een academische zitting op vrijdag 14 februari 2020 om 15.45 uur precies zijn ambt aanvaarden, met het uitspreken van zijn rede getiteld: Een varifocale kijk op taalvariatie en taalcontact.

Conferentie: Meertaligheid op laaggeschoolde werkplekken in grensregio’s

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt deze conferentie uitgesteld.

Lezing: Omstreden fenomenen aan het firmament. Wonderlijke verschijningen en boodschappen van Maria e.a. in de huidige tijd

Deze lezing is afgelast vanwege het coronavirus en verplaatst naar 2 juni 2020.

Lezing over wederopbouwboerderijen door Sophie Elpers

Sophie Elpers geeft een lezing in Cultureel Centrum ‘ t Spectrum in Schijndel over de strijd van de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht de verschillende standpunten en geeft een beeld van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw.  

Dag van de Nederlandse Spraakkunst

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst (voorheen: Zinsbouw) is een jaarlijkse workshop waar taalkundigen vanuit verschillende achtergronden (disciplines en theorieën) in debat gaan over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. De dertiende editie van DNS beoogt een “state-of-the-art” overzicht te geven van deze vier deelgebieden van de taalkunde.

Language Contact Symposium

On Friday December 6, 2019, 12.00 – 17.30, an international symposium on four different aspects of the study of language contact will be held at the Meertens Instituut (KNAW). The programme contains 10 talks and an additional presentation by Pieter Muysken, to whom this symposium is dedicated.

Lezing over de taal van melkkoeien

Prof. dr. Leonie Cornips is bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en is als taalonderzoeker verbonden aan het Humanities Cluster (KNAW) in Amsterdam. Zij onderzoekt de taal van melkkoeien met als onderzoeksvraag: Wat bedoelt een koe nou met boe? Ze vertelt over hoe melkkoeien onderling en met de boer communiceren.

Lezing: De invloed van geografie op taalvariatie in Japan

Lezing van taalkundige John Huisman (Radboud Universiteit Nijmegen)

College: Stads- en streektaal en dialecten: hoe zijn ze ontstaan en wat is hun toekomst?

Bij cultuurcentrum Rozet in Arnhem spreken vijf wetenschappers in vijf colleges over taal: Wim Daniëls, Michael van Balken, Niels Schiller, Jos van Berkum en Marc van Oostendorp belichten allerlei kanten van dit onderwerp, waar iedereen elke dag mee te maken heeft.

Lezing over wederopbouwboederijen

Sophie Elpers geeft voor de Erfgoedvereniging Dye van Best een lezing over de strijd van de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht de verschillende standpunten en geeft een beeld geven van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw.

KennisCafé: De taal verloedert?!

Praten we binnenkort alleen nog maar in GIFjes? Taal is altijd onderhevig aan verandering, maar dit proces lijkt door technologische ontwikkelingen steeds sneller te gaan. In de toekomst kan het concept taal helemaal anders zijn. Misschien praat in de nabije toekomst iedereen Chinees of wordt het alfabet vervangen door emoticons....

Dialectdag 2019

Wat betekent het als je jouw eigen dialect kunt spreken wanneer je in een verzorgingstehuis zit? Dat onderzochten Leonie Cornips en Jolien Makkinga van de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut. Volgens Makkinga is het juist voor bewoners in een verzorgingstehuis belangrijk dat er dialect gesproken wordt. "Mensen hebben vaak al...

Dialecten in negentiende-eeuws Amsterdam

In het project Amsterdam Time Machine werd op basis van zoveel mogelijk Amsterdamse bronnen bekeken of het mogelijk is 19 verschillende dialecten te onderscheiden in het Amsterdam van de negentiende eeuw, zoals in 1874 werd beweerd door Johan Winkler. De uitkomsten van die inventarisatie komen tijdens deze lezing aan bod.

Lezing over wederopbouwboerderijen door Sophie Elpers

Sophie Elpers geeft voor de Historische Vereniging Oud Bennekom een lezing over de strijd van de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht de verschillende standpunten en geeft een beeld geven van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw.

Lezing over wederopbouwboerderijen

Sophie Elpers geeft in het Fries Landbouwmuseum een lezing over de strijd van de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht de verschillende standpunten en geeft een beeld geven van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw.

Thuistaal en onderwijs: een gouden combinatie?

Op woensdag 27 november organiseert Fontys Sittard samen met het Meertens instituut, Maastricht University en diverse samenwerkingspartners, voor de vijfde keer op rij een interactieve bijeenkomst rondom meertaligheid. Tijdens deze bijeenkomst staat wederom de uitwisseling en verbinding tussen wetenschap en praktijk centraal. Als focus is dit jaar gekozen voor het...

Lezing door Theo Meder over koning Redbad

Theo Meder geeft een lezing getiteld 'Redbad: over het vuren van de pijl en het kruis als icoon. Een historische verbeelding van een hedendaagse boodschap' tijdens het Sieperda Symposium.

Presentatie Staat van het Nederlands

Op maandag 16 september a.s. schetsen taalkundigen Kathy Rys en Frans Hinskens vraagstelling, opzet en enkele voorname bevindingen van de tweede, uitgebreide en verbeterde versie van het Staat van het Nederlands-onderzoek. Het onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ wordt tweejaarlijks in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit Gent in Vlaanderen en Brussel, en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.

Publiekssymposium De Boerderij

Op maandag en dinsdag 11 en 12 november organiseert Leonie Cornips een feestelijk publieksymposium voor iedereen die het Meertens Instituut een warm hart toedraagt. Onderzoekers van het Meertens Instituut – de taalkundigen, etnologen, antropologen, orale-cultuuronderzoekers en dialectologen – buigen zich tijdens deze middagen over het thema 'de boerderij in het verleden, heden en in de toekomst'.

DRONGO talenfestival 2019

Het Meertens Instituut staat op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober op het DRONGO talenfestival in Nijmegen met twee labs. In deze labs laten we bezoekers kennismaken met en deelnemen aan een aantal van onze taalonderzoeken.

Lezing over wederopbouwboerderijen

Sophie Elpers geeft een lezing over de strijd van de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht de verschillende standpunten en geeft een beeld geven van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw. 

Onze Taal-congres ‘Moedertaal – de taal van je leven’

Het is de eerste taal die je leert en de laatste die je vergeet: je moedertaal. Hoe leer je die aan? Wat hoor je erover op school? Hoe zit het met streektalen, meertaligheid en migratie? Met vergeten en herinneren? In een afwisselend programma vol lezingen, optredens, columns en discussies komt...

The Art of Modern Pilgrimage

Mecca, Santiago de Compostella, Jeruzalem, Père-Lachaise, Graceland... The phenomenon of pilgrimage, in all shapes and sizes, is becoming more popular all around the world, but why? Media narratives, like Hollywood movies and best seller novels, encourage people to become pilgrims and share their own stories online. Therefore, the motives of these 'modern pilgrims' are not strictly religious or spiritual, some of them don't even identify as being religious. To make it even more complicated, the stories that they share online appear to sometimes cause paradoxical situations.

Digital Humanities Conference 2019

Van 9 tot en met 12 juli spreken onderzoekers van het Meertens Instituut op het Digital Humanities-congres 2019 in Utrecht, een internationaal congres over digitale onderzoeksmethoden in de geesteswetenschappen. 

Lezingenmiddag: D.J. van der Ven – pionier, folklorist en verzamelaar. Zijn betekenis toen en nu

Op donderdag 21 november organiseert het Meertens Instituut een lezingenmiddag over de volkskundige publicist Dirk Jan van der Ven (1891-1973). Door zijn meer dan vijftig boeken, zijn vele artikelen, zijn films en zijn optredens in het land wist hij de volkskunde onder een breed publiek populair te maken.

Lezing door Meredith Tamminga, University of Pennsylvania

Quantitative studies of sociolinguistic variation in conversational speech typically pool many instances of a variable without tracking the order in which those instances arose. In this talk, I discuss what we can learn by analyzing ordered sequences of variable tokens, using the familiar ING variable (workin’~ working) as a case study....

Lezing wederopbouwboerderijen

Sophie Elpers geeft bij het Bezoekerscentrum Grebbelinie een lezing over de strijd van de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht de verschillende standpunten en geeft een beeld geven van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw.  Donderdag 20 juni, vanaf 19:00 uur. Graag aanmelden voor...

Symposium over audio-archivering

Video is beeld, maar audio is verbeelding. Hoe bewaar je geluid? Hoe stel je het beschikbaar en wat kun je er zoal mee doen? Dit jaar staat het AVA_Net Symposium geheel in het teken van audio-archivering. Met een afwisselend programma dat zeker tot de verbeelding zal spreken, met keynotes van Jan Douwe Kroeske & Harm de Kleine en Richard Ranft. 

Lezing: Frau Antje. Een ‘Volendams’ meisje tussen reclamefiguur en nationaal symbool

De jaarlijkse Zomerdag van de Nederlandse Kostuumvereniging staat altijd in het teken van een streekdracht. Dit jaar is Volendam aan de beurt. De Zomerdag, die deze keer plaatsvindt op 15 juni in het beroemde Hotel Spaander, is gevuld met diverse lezingen en rondleidingen. Onderzoeker etnologie bij het Meertens Instituut Sophie...

Lezing over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Lezing over de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, naar aanleiding van het net verschenen boek Wederopbouwboerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over traditie en modernisering, 1940 - 1955 van etnologe Sophie Elpers.

Kiliaanlezing 2019: Paul de Kruif, zijn Yankee Dutch en zijn ‘royal Frysian ass’

De Kiliaanstichting nodigt u uit tot het bijwonen van de Kiliaanlezing 2019 door Jan Peter Verhave: Paul de Kruif, zijn Yankee Dutch en zijn ‘royal Frysian ass’. De bijeenkomst begint om 15:30, en wordt voorafgegaan door een kort verslag door Nicoline van der Sijs van de werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd aan de etymologiebank. Na afloop kunnen belangstellenden op eigen gelegenheid in de Engelbewaarder op de Kloveniersburgwal nog even napraten onder het genot van een borrel.

Studiedag Mbo Taalacademie

Taal is voortdurend in beweging. Ook het Nederlands verandert en er worden vele varianten van onze taal gesproken. Wat te doen met taalvariatie en verschuivende normen? Hoe kunnen mbo-docenten inspelen op de dynamiek van de taal en er zelfs plezier van hebben? Op de komende studiedag van de Mbo Taalacademie...

Conference: Germanic Sandwich 2019

A conference series devoted to the comparative study of Dutch, German and English. The Meertens Insitute and the University of Amsterdam are hosting the next meeting on May 23-24, 2019. All talks and posters are in the VOC-room of the Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam. More information  

Museumlezing: Werk, bid en bewonder

De Akademie van Kunsten organiseert Museumlezingen naar aanleiding van tentoonstellingen in Nederland waarbij de verbinding tussen kunst en wetenschap wordt gelegd. In de tentoonstelling 'Werk, bid en bewonder' in het Dordrechts Museum worden clichés over kunst en calvinisme ontrafeld en enkele hardnekkige mythes ontkracht. Tijdens deze Museumlezing gaan de sprekers in op verschillende aspecten van deze bijzondere tentoonstelling.

Denkcafé: Zieke zinnen zullen zegevieren; hoe hiphop de Nederlandse taal verandert

Hiphop is met afstand de populairste muziekstroming voor jongeren. Hierin staat taal centraal: rappers sleutelen aan hun teksten, ze vervormen en vernieuwen de taal. Welke nieuwe woorden en uitdrukkingen heeft hiphop toegevoegd aan de Nederlandse taal? Waar halen rappers hun inspiratie vandaan voor hun teksten? Hoe vernieuwend zijn rappers in...

Podcastclub met Instituut voor Huisgeluiden

Podcastclub is de avond voor podcastfans, makers en bingeluisteraars. Een boekenclub, maar dan voor Podcasts. Iedere maand staat een andere podcast centraal.  Deze editie wordt de meest audio-kunstzinnige podcastclub tot nu toe. Elise ’t Hart is geluidskunstenaar en richt zich met haar Instituut voor Huisgeluid op geluiden uit de huiselijke...

Symposium: De toekomst van de frisistiek in Nederland

In vergelijking met veertig jaar geleden lijkt de aandacht voor de frisistiek in Nederland teruggegaan te zijn. Die constatering vormt de aanleiding tot het organiseren van een congres over de toekomst van de frisistiek. Leeft de frisistiek nog of is deze discipline een onbruikbaar geworden erfstuk uit een nog niet...

Lezing: ‘Nieuwe emoties voor religieus erfgoed?’

Religiewetenschapper Ernst van den Hemel, verbonden aan het Meertens Instituut, verzorgt op donderdag 11 april een lezing in de remonstrantse kerk in Groningen onder de titel ‘Nieuwe emoties voor religieus erfgoed? Hoe mensen feesten en gebouwen ervaren in hun eigen woorden’. Meer informatie.

Louis Peter Grijp-lezing over negentiende-eeuwse luistercultuur door Thomas Delpeut

Het programmeren van een concert is niet alleen een complexe muzikale, maar ook altijd een sociale aangelegenheid. Dikwijls botsen idealistische ambities van concertorganisatoren en muziekcritici met commerciële belangen en met uiteenlopende verwachtingen van een divers luisterpubliek. In deze vierde Louis Peter Grijp-lezing met de titel Belangwekkend tot het einde? Concertprogrammering en luistercultuur in het negentiende-eeuwse muziekleven bespreekt Thomas Delpeut strategieën van programmeurs in het negentiende-eeuwse Nederlandse muziekleven om het gedrag van concertbezoekers te beïnvloeden en deze aandachtig, esthetisch geïnformeerd te leren luisteren.

Een avond over Das Büro

De vertaler van Voskuils magnum opus, Gerd Busse, en de redacteur van Das Büro, Ulrich Faure, zullen de roman (in geluid en beeld) presenteren, iets over de zoektocht naar een Duitse uitgever en het vertaal- en redactieproces vertellen, de beroemde kaart van de nageboorte van het paard laten zien, in een kort filmpje de stem van Voskuil laten horen en een uittreksel uit een interview met de weduwe over de gang van zaken in huize Voskuil tijdens de productie van Het Bureau ten gehoor brengen. Wolfgang Schiffer, oud-hoofd van de hoorspelredactie van de Westdeutscher Rundfunk, die tegenwoordig in Keulen een Komplettlesung van Das Büro verzorgt, zal een aantal episoden uit Das Büro gaan voorlezen.

Lezing over de collecties van het Meertens Instituut

Lezing van Douwe Zeldenrust tijdens het congres 'Researcher meets Curator', georganiseerd door Stichting Academisch Erfgoed, Maastricht University en Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Lees hier het volledige programma.

Themabijeenkomst Consortiavorming Levend Verleden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor kennis-, erfgoedinstellingen en bedrijven die een consortium willen vormen rond thema’s onder de NWA-route Levend Verleden en een aanvraag willen indienen bij de 2019-call of later. Deze thema’s moeten gericht zijn op het realiseren van de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in de Portfoliotekst.

Graduiertenkolleg ‘Routes of Communication between Africa and Europe’

Hoe communiceren mensen in Afrika en Europa met elkaar in de 21de eeuw? Welke invloed hebben de massamedia op het samenspel tussen lokaal en mondiaal taalgebruik? Deze vragen komen onder andere aan bod tijdens het Graduiertenkolleg van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Talencongres met lezing over straattaal

De studieverenigingen TW!ST (Taalwetenschap) en ZaZa (NTC) organiseren hun jaarlijkse talencongres. Docenten zijn ook van harte uitgenodigd om te komen.   Dit jaar staat het congres in het teken van bruTAAL ofwel straattaal en jongerentaal. Wat is de rol van straattaal in Nederland? Hoe heeft jongerentaal zich door de jaren heen ontwikkeld? En welke invloeden komen hierbij kijken? Dit wordt allemaal verteld op 8 februari, maar ook hoe hedendaagse muziek (denk aan rap en hiphop) hieraan bijdraagt.

Workshop Sociolinguistics of Belonging

The Meertens Instituut (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) and chair Languageculture in Limburg at Maastricht University is organizing the 3rd Sociolinguistics workshop on Belonging. 

Symposium voor Wetenschapsbloggers

Op 30 januari vindt op het Meertens Instituut het Symposium voor Wetenschapsbloggers plaats. Dit symposium wordt georganiseerd door Marc van Oostendorp, Jona Lendering, Hermen Visser en Marten van der Meulen.   Bloggen wordt breed gezien als een van de beste manieren om te berichten over wetenschap. Voor onderzoekers zijn de laagdrempeligheid, snelheid van publiceren en vrijheid grote voordelen. Bovendien kan een gevarieerd publiek van wetenschappers en niet-wetenschappers worden bereikt. Belangrijk zijn ook de mogelijkheden voor discussie: bloggen is een uitstekend voorbeeld van het transactie-model van wetenschapscommunicatie.

Festival Sjiek

Festival Sjiek is een gratis festival waarin het geschreven, gesproken en gezongen Limburgse én Nederlandse woord centraal staat in optredens, interviews en workshops. Leonie Cornips neemt namens het Meertens Instituut deel en legt uit hoe zij onderzoek doet naar het Limburgs. Naar het volledige programma. Toegang kosteloos.

Interview met Sophie Elpers over haar boek ‘Wederopbouwboerderijen. Agrarisch erfgoed in de strijd over modernisering en traditie’

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9.000 boerderijen totaal verwoest. Dit gebeurde zowel tijdens de Duitse inval als aan het einde van de oorlog. Met name boerderijen in de Grebbelinie, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg werden getroffen. Al tijdens de bezetting werd een deel van de boerderijen hersteld, maar ook na 1945 vonden grote wederopbouwwerkzaamheden plaats. Sophie Elpers onderzocht deze zogeheten wederopbouwboerderijen uit de periode 1940-1955, waarin de strijd tussen traditie en modernisering als centraal kader fungeerde.

Mia, de theatrale vertaling van wetenschappelijk dialectonderzoek

Het Limburgs Museum in Venlo verwelkomt vanaf dinsdag 4 december een nieuwe ‘inwoner’: Mia. Mia is de theatrale vertaling van een wetenschappelijk onderzoek waarin aangetoond wordt dat dialect spreken in een verzorgingshuis bijdraagt aan geluk van oudere bewoners. Mia is een onderzoek dat uitgevoerd werd door Jolien Makkinga, sociaal cultureel antropologe van het Meertens Instituut en Leonie Cornips, hoogleraar taalcultuur van de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut.

HuC Live!

The main theme of the event will be Bridging the Gulf which we explore through a claim by Clifford Geertz: ‘I think the perception of there being a deep gulf between science and the humanities is false.’ We will try to explain why we are building that bridge and why it could be important to you.

Joris zoekt Troost: Als iconen sterven

In vier afleveringen onderzoekt Joris Linssen hoe de rouw- en uitvaartcultuur de afgelopen eeuw veranderde. In Joris zoekt Troost kijkt hij Nederland en de Nederlander in het diepst van de ziel. Hoe laten we ons troosten in tijden van rouw en verdriet? De dood is van alle tijden, maar het ritueel rondom het afscheid is drastisch veranderd. Eeuwenoude tradities hebben plaatsgemaakt voor nieuwe rituelen.

Naamkundemiddag 2019

Het programma van de Naamkundemiddag bij het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis op dinsdag 22 januari 2019 is bekend. De naamkundemiddag vindt plaats in de Fruinzaal van het Nationaal Archief dat naast Den Haag Centraal gelegen is. 

A dialogue on neuroscience, culture, and cognition

Wat is de relatie tussen biologie en cultuur, en wat vertelt dit ons over de relatie tussen neurowetenschap, cultuur- en cognitiewetenschap? Tijdens deze middag presenteren de Franse neurobioloog Jean-Pierre Changeux en de Amerikaanse psycholoog Randy Gallistel twee verschillende visies op de wijze waarop neurowetenschap en cognitiewetenschap interacteren. De dialoog is...

Lezing Mark Janse: The Cappadocian Mixing Facility

Cappadocian, also known by its collective name as Asia Minor Greek, is an archaic, basically Medieval, variety of Greek which has borrowed heavily from local Anatolian Turkish varieties. As such it has become a textbook example of a 'mixed language' (Thomason & Kaufman 1988; Thomason 2001; Winford 2003; Matras 2009; Hickey 2010). After a brief sketch of the history of Cappadocian I present some of its more spectacular contact-induced innovations such as Turkish SOV-type pattern replications in the syntax, the borrowing and integration of Turkish loan verbs, the origin and development of agglutinative noun and verb inflections, and a peculiar type of vowel harmony.

Promotie Nina Ouddeken

Nina Ouddeken deed aan het Meertens Instituut onderzoek naar transitiezones in dialectgebieden. Aan de Radboud Universiteit verdedigt zij haar proefschrift met de titel Voicing in transition. Laryngeal characteristics in West-Germanic and Italo-Romance dialects.

DRONGO talenfestival 2018

Het Meertens Instituut staat op vrijdag 9 en zaterdag 10 november op het DRONGO talenfestival in Nijmegen met maar liefst vier labs. In deze labs laten we bezoekers kennismaken met en deelnemen aan een aantal van onze taalonderzoeken. Komt u naar DRONGO? Vergeet niet langs te komen bij onze stand (nummer 24). Want:

Interdisciplinary meetup for artists, archivists & other researchers, initiated by HuC & ARIAS

The Artists & Archivists meetups aim to engage artists, archivists and other researchers in a dialogue on their research approaches, methods and results, to learn from each other’s experiences and to explore future research collaborations. At these meetups, researchers share mutual interests, for example in experimental ways of questioning and researching archival and data collections, data visualization, digital humanities, sonic archiving and archival activism.

Colloquium & boekpresentatie: Documentation and revitalisation of languages in Eurasia

This colloquium will take place on the occasion of the launch of a collection of articles entitled The Fascination with Inner Eurasian Languages in the 17th Century, The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of ‘Tartarian’ vocabularies and scripts.

Heritage and the Cultural Construction of the Real

Across the world, and also in the Netherlands, cultural heritage is in high demand as a resource for socio-cultural identities. The study of heritage formations leads right into the heart of competing and contested politics and aesthetics of world-making in pluralistic societies. Cultural heritage is the outcome of a particular, authorized way of mobilizing the past. It is not given, but constantly in the making: a construction subject to dynamic processes of (re)inventing culture within particular social formations and bound to particular forms of mediation. 

Plusprogramma Nederlands

Hoe kunnen scholen met plusklassen ook plusprogramma’s voor het vak Nederlands maken? Die bestaan nog niet, maar er zijn mogelijkheden genoeg, volgens de sprekers deze avond. Met experts, wetenschappers én kunstenaars die het schoolvak Nederlands willen helpen verrijken houdt de Akademie van Kunsten een discussieavond voor docenten, leerlingen, ouders, neerlandici, beleidsmakers, journalisten, uitgevers, bestuurders en geïnteresseerden.

Symposium: Popularized Culture, Ritual and the Making of Heritage

Symposium: Popularized Culture, Ritual and the Making of Heritage  Date: 8 – 9 November 2018 Venue: Meertens Institute/Vrije Universiteit Amsterdam Admission is free. Please register: irene.stengs@meertens.knaw.nl   The central concern of this symposium is to explore processes of popularization and heritage formation and the role of ritual therein. The symposium...

Lancering onderzoeksportal Nederlab

“Als je met één muisklik toegang zou hebben tot 41 miljoen oude en nieuwe Nederlandse teksten en 18 miljard woorden, wat zou je dan willen weten?” Met deze zin presenteert ‘Team Nederlab’ het onderzoeksportaal binnenkort bij diverse evenementen en gelegenheden. Van het vroegste Middelnederlands tot Nederlands uit de eenentwintigste eeuw: in Nederlab zijn miljoenen oude en nieuwe teksten voor het eerst op één plek doorzoekbaar gemaakt (lees meer). Aan u willen we graag persoonlijk vertellen welk een schat aan informatie Nederlab in zich herbergt.

Lezing Nederlands Dagboekarchief: The Archives of the Self: What and Where Are They?

Het Nederlands Dagboekarchief (NDA) nodigt uit tot het bijwonen van een lezing en workshop, gegeven door Prof. Dr. Julia Watson: The Archives of the Self: What and Where Are They?     Julia Watson publiceerde alleen en samen met Sidonie Smith gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar talloze essays en boeken over autobiografische genres als autobiografie, autoetnografie, de Bildungsroman, dagboeken, graphic memoirs, digital life writing en mensen rechten-getuigenissen, met speciale aandacht voor, onder andere, authenticiteit, performativity, postkolonialisme, feminisme, rationaliteit en visualiteit. In 2016 verscheen Life Writing in the Long Run, een compilatie van eenentwintig van hun essays, geschreven tussen 1998 en 2016 over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van life writing onderzoek.   Aanmelden graag vóór vrijdag 28 september bij Monica Soeting: monica.soeting@huygens.knaw.nl. Deelname is gratis.   Dinsdag, 2 oktober, 16.00 – 17.00 uur Meertens Instituut, Oudezijds Achterburgwal 185, Amsterdam, zaal 2.18  

Kroegcollege door Leonie Cornips

Leonie Cornips (Meertens Instituut, Universiteit Maastricht) is spreker bij het allereerste Kroegcollege van café Pelt in Heerlen. Als hoogleraar Taalcultuur in Limburg bestudeert Cornips hoe mensen zich door taalgebruik met elkaar al dan niet identificeren. Het Heerlens Nederlands is zeer sterk door het Limburgs beïnvloed en al ergens in de...

Relict en Reliek: de fascinatie voor het residu

In deze lezing vertelt hoogleraar etnologie Peter Jan Margry u meer over relieken in de brede zin van het woord.

Who’s afraid of the archive?

Tijdens deze interdisciplinaire bijeenkomst zijn kunstenaars, onderzoekers en archivarissen uitgenodigd om een kijkje te nemen in de archieven van het KNAW Humanities Cluster, die zich bevinden in het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Het evenement is een samenwerking van het HuC en ARIAS (Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences).

Symposium ter gelegenheid van de 80e verjaardag van taalkundige Jan Stroop

80e VERJAARDAG VAN JAN STROOP Aangeboden door collega’s van het Meertens Instituut   Vrijdag 28 september 2018, 15.00-17.30 uur, NIAS-zolder

Workshop: Sociolinguistics of Belonging

The Meertens Instituut (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) and chair Languageculture in Limburg at Maastricht University is organizing the 2nd Sociolinguistics Belonging workshop.

Oratie Irene Stengs

Inaugurele rede van prof. dr. Irene Stengs bij de aanvaarding van het ambt bijzonder hoogleraar Antropologie van Ritueel en Populaire Cultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De oratie wordt voorafgegaan door het symposium Popularized Culture, Ritual and the Making of Heritage op 8 en 9 november.

Oratie Marc van Oostendorp

Inaugurele rede van prof. dr. Marc van Oostendorp bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar Nederlands en Academische Communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.   Donderdag 25 oktober 2018 vanaf 15:45 Locatie: Radboud Universiteit, Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen Titel oratie: Spreken voor leken in 45 minuten

Workshop: Meertalig leesvaardig

Op dinsdag 13 november 2018 organiseert Fontys OSO samen met de Leerstoel Taalcultuur in Limburg (Leonie Cornips, Universiteit Maastricht) en het Meertens Instituut, voor de vierde keer op rij, in Sittard een interactieve bijeenkomst rond meertaligheid. Tijdens deze terugkerende bijeenkomst staat de uitwisseling en verbinding tussen wetenschap en praktijk in het middelpunt.   Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Meertalig leesvaardig’. Wat zijn de kansen en de uitdagingen die ontstaan bij de leesontwikkeling van meertalige kinderen en jongeren? Onderzoekers en ervaringsdeskundigen wisselen hierover kennis en ervaringen met u en elkaar uit. De oplossingsgerichte dialoog staat hierbij centraal.

Dr. Lou Spronck-lezing

Namens de leerstoel Taalcultuur in Limburg nodigt Leonie Cornips (Universiteit Maastricht/Meertens Instituut) u van harte uit voor de tweede Dr. Lou Spronck-lezing.   Spreker: Prof.dr. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur Universiteit Maastricht Titel lezing: ”De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld”- een pleidooi voor meertaligheid Wanneer: donderdag 13 september 2018, 20:00 – 21:00 uur  Waar: Turnzaal, Hof van Tilly, Grote Gracht 90-92, Maastricht Opgeven: stuur een mail naar secr.hislk@maastrichtuniversity.nl

Meertens Instituut op Lowlands

Bestaat er een formule voor het schrijven van een goede rap? Het Meertens Instituut onderzoekt bij Lowlands Science of artificiële intelligentie de ‘code’ van hiphopteksten kan kraken. Het instituut heeft samen met de Universiteit van Antwerpen een hiphop-generator ontwikkeld die getraind is met duizenden lyrics van Nederlandstalige en Engelstalige raps, en...

Dag van het Dagboek 2018: boekpresentatie “Schön ist die Jugendzeit”

Het Nederlands Dagboekarchief brengt ter gelegenheid van de Dag van het Dagboek 2018 een nieuwe publicatie uit:   “Schön ist die Jugendzeit” Herinneringen aan mijn tijd als dienstmeisje (tsjinstfaam), 1933-1939 door Houkje Bijlsma-de Vries (Publicatie van het Nederlands Dagboekarchief, no. 5.) 

Oratie Marjo van Koppen

Inaugurele rede van prof. dr. Marjo van Koppen bij de aanvaarding van het ambt hoogleraar Variatielinguïstiek van het Nederlands aan de Universiteit Utrecht. Van Koppen is verbonden aan het Utrecht Institute of Linguistics OTS. Daarnaast is ze senior-onderzoeker bij het Meertens Instituut. De titel van de oratie luidt: Bomen bij...

Discussieavond in De Balie: Literatuur en Limburg

Het Amsterdamse podium De Balie organiseert op 30 mei een discussieavond over de relatie tussen literatuur en plaats: 'Nederlandse letteren, vervagende grenzen'. Aan Limburg - de positie van deze provicie op nationaal en internationaal niveau en de betekenis van Limburgse literatuur - wordt tijdens het debat extra aandacht besteedt. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door het Limburg Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, de leerstoel Taalcultuur in Limburg van de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut.

Workshop Language Island Research – methodological issues and challenges

Date: June 1, 2018 Venue: Meertens Instituut, Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam, room 2.18 Organizers: Gertjan Postma & Nicoline van der Sijs Languages: German or English Sign up for the workshop here: post@nicolinevdsijs.nl

Louis Peter Grijp-lezing 2018 over het middeleeuwse minnelied door Frank Willaert

De derde Louis Peter Grijp-lezing: Liederen in Lotharingen. Een nog niet geschreven hoofdstuk in de geschiedenis van het middeleeuwse minnelied wordt op 9 mei 2018 uitgesproken door mediëvist Frank Willaert.

Lezing: “Dialect, tweetaligheid en identiteit”

De lezing met de titel "Dialect, tweetaligheid en identiteit" is gebaseerd op het onderzoek van hoogleraar Taalcultuur in Limburg, Leonie Cornips. Zij onderzoekt onder meer welke ideeën er in de provincie leven over het ‘Limburgs eigene’ aan de hand van taalgebruik. Daarbij houdt zij rekening met de meertalige lokale, regionale en Euregionale context. Dit leidt tot meer inzicht in de dynamische ontwikkelingen van de gesproken, gezongen en geschreven taal in Limburg. Hierover spreekt Cornips tijdens de lezing, tevens zal ze toelichten wat het belang en de status van dialect in het algemeen is.

Kenniscafé: Hoe verzin je het?

Zonder creativiteit kom je nergens, lijkt het wel. Wat voor soort werk je ook doet, als je creatieve oplossingen kunt verzinnen heb je een streepje voor. Creatief zijn is meer dan een leuke hobby of het domein van de kunstenaar, architect of ontwerper, het is een manier om relevant te blijven. Maar wat is creativiteit? Hoe werkt het? Kan iedereen creatief zijn of heb je er speciaal talent voor nodig? Kun je het leren? Kan een computer het leren? En wat is de rol van creativiteit in kennisontwikkeling en wetenschap?

Amsterdam Antropologie Lezing door Irene Stengs

Irene Stengs, hoogleraar Antropologie van ritueel en populaire cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam, geeft een lezing voor een breed publiek met de titel '"For Father": Rituals and the Politics of Mourning Thai King Bhumibol'. Meer informatie

Lezing: Waarom praat ons almal nie maar net Engels nie?

Lezing door Prof. Wannie Carstens van de Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika: 'Why don't we just all speak English?' (Waarom praat ons almal nie maar net Engels nie?). Deze lezing wordt georganiseerd door het Centre for Language Studies.

Parallels Between Phonology and Syntax

On July 9, 2018, the Meertens Instituut will host a 1-day workshop on parallels between phonology and syntax. This workshop is organized in collaboration with the Leiden University Center for Linguistics and the Center for Language Studies of Radboud University. The workshop will take place right in the historical center...

Promotie Varun de Castro Arrazola

Varun de Castro Arrazola verdedigt zijn proefschrift 'Typological tendencies in verse and their cognitive grounding' aan de Universiteit Leiden. Varun deed zij onderzoek aan het Meertens Instituut. Op vrijdag 4 mei vindt er aan het Meertens Instituut een workshop plaats ter ere van de promotie. Meer informatie

Wereldverteldag

Op Wereldverteldag vieren vertellers wereldwijd het bestaan van de vertelkunst. Er is voor deze datum gekozen omdat op 20 maart de lente begint op het noordelijk halfrond en het herfst wordt in het zuiden.

Citizen Science Lab: Sampling Language and Culture

The goal of this workshop is to produce an elaborate design for a radical new Citizen Science project that involves the large-scale collection of language and culture samples from and by citizens. We intend to provide guidelines for the organizational and technical infrastructure, the outreach, the involvement of the public, the sort of information and the budget that are needed. Our purpose is to apply the general methodology and design to the case of Dutch: we want to elicit data about varieties of the Dutch language and culture of emigrated citizens in order to find out what the consequences of long-distance migration are for their Dutch language and culture.

Themamiddag: Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!?

Op vrijdag 20 april vindt in de Vossiuszaal van de UB Leiden een themamiddag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde plaats, met als titel: Lang leve de vaderlandse taal en cultuur!? De Commissie voor Taal- en Letterkunde nodigt iedereen van harte uit voor deze middag.

Promotie Jolien Scholten over bezitsconstructies in Nederlandse dialecten

Het proefschrift van Jolien Scholten biedt een systematisch overzicht van verschillende bezitsconstructies in Nederlandse dialecten. Meer informatie

DH Benelux Conference

De 5e Digital Humanities Benelux Conference vindt plaats van 6-8 juni 2018 op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. De organisatie is in handen van het KNAW Humanities Cluster. DH Benelux is een initiatief om de samenwerking te bevorderen tussen België, Nederland en Luxemburg op het gebied van Digital Humanities. De conferentie dient als platform voor interdisciplinaire DH-onderzoekers, om hun onderzoeksresultaten met elkaar te delen en de door hen ontwikkelde tools en projecten te demonstreren. Meer informatie

Symposium: Geluiden van Nederland

Medio 2018 gaat het hoofd van de audiostudio's van het Meertens Instituut, geluidstechnicus Kees Grijpink, met pensioen. Sinds 1998 beschikt het Meertens Instituut over geluidsstudio's. 

Welke rol speelt religie nog in de Nederlandse identiteit?

Vrijheid vormt een belangrijke pijler voor de Nederlandse identiteit. Tegelijkertijd wordt religie regelmatig voorgesteld in de media als iets dat tegen onze liberale waarden indruist, emancipatie tegengaat en mensen oplegt hoe te denken en te handelen. Vrijheid en religie lijken een moeizaam paar te vormen. Kunnen we religie nog als onderdeel van de Nederlandse identiteit beschouwen en kunnen we conservatieve gelovigen als échte Nederlanders zien?

Promotie Lotte Hendriks

Lotte Hendriks verdedigt haar proefschrift met de titel Not another book on Verb Raising in de Senaatskamer in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. Hendriks deed haar promotieonderzoek aan het Meertens Instituut.  Plaats en tijd: 7 februari, 16:15 uur, Academiegebouw Universiteit Leiden Op donderdag 8 februari vindt er een workshop over werkwoordsclusters plaats ter ere van Lotte Hendriks' promotie.  Samenvatting van het promotieonderzoek:

Promotie Berit Janssen

Berit Janssen verdedigt haar proefschrift met de titel Retained or Lost in Transmission? Analyzing and Predicting Stability of Dutch Folk Songs in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Janssen deed haar promotieonderzoek aan het Meertens Instituut en maakte deel uit van het onderzoeksproject Tunes & Tales. Lees meer  

Workshop Sociolinguistics: Language, place and belonging

To celebrate Lotte Thissen’s thesis’ defence Talking in and out of place. Ethnographic reflections on language, place, and (un)belonging in Limburg, the Netherlands at Maastricht University, the chair Language culture in Limburg organises a workshop.

Studiemiddag: De boeken- en krantenwereld in de zeventiende eeuw

Op 26 januari 2018 vindt de studiemiddag ‘De boeken- en krantenwereld in de zeventiende eeuw’ plaats. De dag wordt georganiseerd door prof.dr. Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut / Radboud Universiteit Nijmegen) voor de vrijwilligers die meewerken aan het overtikken van historische kranten uit de 17de eeuw, maar ook anderen kunnen deelnemen.

Alternatief genezen: conflict en harmonie. Een themamiddag met vier sprekers.

Tijdens deze themamiddag wordt het onderwerp alternatieve geneeswijzen door een panel van experts belicht. Aanleiding is de verschijning van het boek Healing en 'alternatief' genezen. Een culturele diagnose, waarin Peter Jan Margry een etnologische kijk geeft op alternatieve geneeswijzen.

De Avond van Taal met o.a. Marc van Oostendorp

De NTR sluit het taaljaar 2017 af met het nieuwe programma De Avond van Taal. Tijdens deze avond kijkt Margriet van der Linden in een studio vol taalliefhebbers terug op 2017 met mensen die opvielen door hun taal, taalobservaties of taalpublicaties. Wie worden de Taalkenners van 2017? Samen met Genootschap Onze Taal wordt het belangrijkste woord van 2017 gekozen.Tijdens deze avond analyseert Van der Linden samen met taalkundige Marc van Oostendorp de stijl van vloggers. Lees meer

Symposium Brabantse Dialectwoordenboeken

Op deze middag staan verschillende lezingen over Brabantse dialectwoorden op het programma. Ook vindt de lancering plaats van het elektronisch Woordenboek van de Brabantse Dialecten, afgekort eWBD. Het is de tegenhanger van het e-WLD voor de Limburgse dialecten, dat een jaar geleden is gelanceerd. Nicoline van der Sijs geeft een lezing over de elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten, de eWND.

Filmvertoning en lezing: De taalwetenschap achter de film Pygmalion (1937)

De film Pygmalion uit 1937 vertelt het verhaal van een spraakprofessor die een weddenschap aangaat met een collega. Binnen drie maanden zal hij Liesje, een brutale bloemenverkoopster die plat Amsterdams spreekt, omvormen tot een chique dame. Hoe realistisch is deze film? Pygmalion wordt vertoond tijdens het wetenschapsfilmfestival InScience in Nijmegen. Na afloop zal Marc van Oostendorp, fonoloog aan het Meertens Instituut en hoogleraar aan de Radboud Universiteit, vertellen welke invloed je accent kan hebben in het dagelijks leven. Datum en tijd: 11 november 2017, 10:30 uur Plaats: Nijmegen Meer info op NEMO Kennislink. Klik hier voor tickets.

Meertens-publiekslezing: De techniek achter AsiBot, de literaire robot

Is een computer in staat om een verhaal te schrijven? Die vraag kreeg taaltechnoloog Folgert Karsdorp deze zomer van het CPNB. Hij moet er nog steeds een beetje om lachen, want zover is de technologie nog lang niet. Een lopende tekst kan hij nog wel genereren, maar een coherent geheel is het niet. Maar toen kreeg Karsdorp een idee: zou het niet veel leuker zijn om een Nederlandse schrijver een interactie aan te laten gaan met een computer? Inmiddels is het experiment een feit: AsiBot, de literaire robot die Karsdorp met het Meertens Instituut en Universiteit Antwerpen ontwikkelde, heeft een verhaal geschreven met bestsellerauteur Ronald Giphart. Het verhaal is op 1 november gepresenteerd tijdens de kick-off van de bibliotheekcampagne Nederland Leest. Op 20 november vertelt Folgert Karsdorp namens het Meertens Instituut tijdens een toegankelijke publiekslezing meer over de werking van en de techniek achter de robot.

Boekpresentatie: De puberdagboeken

Uitgeverij Thomas Rap nodigt u met veel plezier uit voor de presentatie van De puberdagboeken, samengesteld door Monica Soeting en Nina Wijsbek. De puberteit is een periode van grote onzekerheid. Over je plek in de groep, over je alsmaar groeiende lichaam, over die verwarrende seksualiteit. Waar jongeren van nú hun onzekerheden ongeremd delen op social media, hielden pubers voorheen hun persoonlijke verhalen diep verborgen. In dagboeken. Monica Soeting en Nina Wijsbek lazen de talloze dagboeken die nu zijn samengebracht in de collectie van het Nederlands Dagboekarchief, op zoek naar de mooiste stukken die een eerlijk, ontroerend en soms hilarisch beeld geven van de wereld van de puber.   In De puberdagboeken komen dagboekschrijvende tieners van vroeger en nu aan het woord: over school, ouders, vrienden en vriendinnen, seks, toekomstverwachtingen en alle andere zaken die ook tot de puberteit worden gerekend. Op 16 november wordt dit boek feestelijk gepresenteerd.

Expositie: Schilderijen uit een posthumaan tijdperk

Van 13 november tot en met 31 december 2017 toont het Meertens Instituut een selectie van schilderijen van mediawetenschapper en beeldend kunstenaar Szilvia Mondel, die langs urbanesque landschappen en futuristische metropolissen voert. Op een abstracte wijze reflecteren de schilderijen op onze wereld waarin technologie en robotisering een steeds grotere rol innemen. Mondels artistieke aandacht gaat daarbij vooral uit naar de invloed van de technologisering van onze leefomgeving, en hoe onze perceptie van de werkelijkheid verandert door deze toepassing van technologie.

Schrijfwedstrijd tijdens bibliotheekcampagne Nederland Leest

De hele maand november vindt de bibliotheekcampagne Nederland Leest plaats. Op 1 november is Nederland Leest afgetrapt met de onthulling van het unieke verhaal dat bestsellerauteur Ronald Giphart als experiment samen met de literaire robot Asibot schreef. Deze schrijfrobot werd ontwikkeld door het Meertens Instituut en de universiteit Antwerpen. De robot van de machine is de mens is de titel van het verhaal dat uit deze samenwerking voortgekomen is, en door de robot bedacht. Het verhaal is toegevoegd aan het Nederland Leest-geschenkboek Ik, robot van Isaac Asimov. Deze verhalenbundel wordt tijdens de campagneperiode door de openbare bibliotheek cadeau gedaan aan leden en niet-leden. Echter, op is op, ga tijdig uw exemplaar halen.

Robotexperiment: onthulling van het verhaal van Ronald Giphart

Op 1 november vindt de aftrap van Nederland Leest plaats in bibliotheek Eemland te Amersfoort. Naast een debat over de rol van robotica in onze samenleving zal Ronald Giphart, samen met wetenschappers van het Meertens Instituut, het eindresultaat presenteren van het Nederland Leest-experiment: kun je samen met een robot een...

Taal Centraal: symposium over taal in het onderwijs

Op 29 november organiseren ScienceGuide en de Hogeschool Rotterdam een symposium over taal in het onderwijs: Taal Centraal. Tijdens dit symposium staan twee discussies centraal: de taalbeheersing van het Nederlands en het oprukkende Engels in het hoger onderwijs.

Spreek maar! Streektalensymposium 2017

Het Spreek maar! Streektalensymposium 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt plaats op 7 november 2017 in de Deventer Schouwburg. Tijdens het symposium gaan de bij het Limburgs, Nedersaksisch en Fries betrokken overheden, taalorganisaties, taalinstituten, wetenschapper en sprekers met elkaar in gesprek over taalbeleid, taalpromotie, de waarde van erkende streektalen voor de lokale identiteit en de uitdagingen in de toekomst.

Sociolinguistics Circle 2018

The Sociolinguistics Circle is an annual one-day conference that aims at bringing together students and researchers of language variation, sociolinguistics and social dynamics of language with a connection to the Low Countries. The next fifth edition will be hosted by the chair Languageculture in Limburg of Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences, and will take place on April 6, 2018.

Workshop ‘Ik wil je iets zeggen!’

In een meertalige samenleving kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, autisme of dove/slechthorende kinderen op meerdere manieren communiceren om hun boodschap over te brengen. Vaak ontbreekt een perspectief op deze manieren, evenals op de kwetsbaarheid en de cognitieve, sociale, emotionele en algehele ontwikkeling van deze kinderen. Deze middag staan de Educational Needs van kinderen en jongeren centraal die in een alledaagse meertalige samenleving zoals Limburg, Nederland, Europa opgroeien of zelf meertalig zijn. Meer informatie

Lezing: Tourism in the Holy Land: Inter-Religious Encounters

Lezing door gastspreker Jackie Feldman, antropoloog en hoogleraar aan de Ben Gurion University of the Negev, Beersheba (Israël). De lezing wordt georganiseerd door het Meertens Instituut en is Engels gesproken.   Christian pilgrimages to the Holy Land are often guided by Jewish-Israeli tour guides, many of them immigrants. For many Christian pilgrims, the sites of their tours recall the birth of Christianity and the past (or future!) intervention of God in history, whereas for many Jewish-Israelis guides, they are loci of belonging and identity. These encounters offers unique insights into religious experiences, orientations and conflicts.

Promotie Marieke Lefeber

Op woensdag 4 oktober verdedigt Marieke Lefeber haar dissertatie over bellenspeelklokken in de achttiende eeuw. Zij heeft onderzoek gedaan naar het repertoire van deze klokken die in bezit waren van welgestelde families. Voor haar onderzoek maakte ze veel gebruik van de Nederlandse Liederenbank. Meer informatie

Rap in het groene boekje – interview met Marc van Oostendorp en Frescu

Tijdens het Betweter Festival over feit en fictie gaat taalkundige Marc van Oostendorp in gesprek met rapper Frescu. Of moeten we zeggen 'battle'? Rappers zijn de dichters van nu. Hun spitsvondigheden horen we steeds vaker terug in het algemene taalgebruik. Hoe beïnvloedt hiphop de Nederlandse taal?  Datum: 29 september 2017 Tijd:...

Lancering Dialect App Eèsjdes en Mestreechs

Op vrijdag 1 september, van 16.00 tot 17.00 uur, lanceert professor dr. Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Universiteit Maastricht en het Meertens Instituut in Amsterdam, de Dialect App voor het Eèsjdes (Eijsdens) en Mestreechs (Maastrichts). 

DRONGO talenfestival

Het Meertens Instituut is ook dit jaar aanwezig op het DRONGO talenfestival. Medewerkers van het instituut maken u wegwijs in Nederlab, een onderzoeksportaal voor taalkundigen, historici en literatuurwetenschappers. Ook kunt u kennismaken met de literaire bot AsiBot, die in staat is om literaire zinnen te produceren. Samen met Ronald Giphart schrijft AsiBot momenteel aan een sciencefictionverhaal. Ronald Giphart spreekt over deze ervaring en robots in het algemeen in een paneldiscussie. En heeft u wel eens een gesprek met een persoon op leeftijd? Heeft u het idee dat u dan aanpassingen doet in uw taalgebruik? Dit kunt u ter plaatse testen in ons testlab, waar we voor ons nog lopende onderzoek niet alleen blij zijn met uw testbijdrage, maar waar we ook tips kunnen geven voor gesprekken met opa, oma of die oudere buurvrouw.

Conferentie ‘De wondere wereld van streektaalgrenzen’

Op 13 oktober 2017 organiseren de Stichting Nederlandse Dialecten (SND),Variaties vzw en het Meertens Instituut de jaarlijkse streektaalconferentie in de Posthumuszaal in het Internationaal instituut voor sociale geschiedenis (IISG). Tijdens deze conferentie gaan wetenschappers, beleidsmensen en dialectliefhebbers op zoek naar welke criteria er bestaan om van een dialectgebied of een streektaal te kunnen spreken.

Lezing over het ‘Koelhollendsj’

Ontdek de 'Heëlesje Soul' in Heerlen tijdens Cultura Nova, een programma met taal, muziek, kunst, 'koelpieten' en 'winkbüllen'. Een bijdrage aan dit programma levert Leonie Cornips, hoogleraar Taalcultuur in Limburg (Meertens Instituut/Universiteit Maastricht), met een lezing over het 'Koelhollendsj', het 'Hollands uit de mijnen'.  Datum en tijd: donderdag 24 augustus...

Lezing: Waardering voor religie en religieus erfgoed op Twitter

Dit jaar viert de provincie Limburg haar 150ste verjaardag. Dit wordt luister bijgezet met vier lezingen in de lezingencyclus 150 jaar Religieus Erfgoed in de Provincie Limburg in de maanden oktober en november. Op 29 november 2017 geeft Ernst van den Hemel, religiewetenschapper aan het Meertens Instituut, in deze reeks de lezing: "Waardering voor religie en religieus erfgoed op Twitter: nieuwe blikken op nationalisme en regionale identiteit."

Afscheid Ben Hermans

Op vrijdagmiddag 30 juni aanstaande organiseert het Meertens Instituut een middag ter gelegenheid van het afscheid van Prof. dr. Ben Hermans, die de afgelopen 12 jaar aan het instituut verbonden is geweest, en die voor die tijd natuurlijk al ruime bekendheid genoot vanwege zijn werk aan onder andere toonaccenten in Limburgse dialecten en het Servokroatisch, maar die ook verder belangrijke bijdragen heeft geleverd aan onze kennis van onder andere lettergreepstructuur en klemtoon in tal van talen.

De Staat van God

Hoe uiten moslims hun activisme in Nederland? Hoe westers is het boeddhisme dat wij kennen? Staan onze hersenen ons toe om te geloven wat we willen? Wat maakt het zo moeilijk om de rouwbeertjes van de herdenking van vlucht MH17 weg te gooien? En wat doet de term ‘joods-christelijk’ met ons historisch besef?

Expertmeeting NWA-route Levend Verleden

  14 juni, 15–17 uur, Reinwardt Academie Deelname gratis, aanmelden uiterlijk 7 juni a.s. via deze link. Deze bijeenkomst is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers, erfgoedinstellingen, creatieve bedrijven.   Community opbouwen Op 14 juni 2017 zal de feestelijke aftrap van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)-route Levend Verleden plaatsvinden. De expertmeeting richt zich op het bouwen van de community rond de drie thema’s van de route: Temporaliteit en duurzaamheid, De burger als expert en Betwist erfgoed. Belangrijk zijn ook de mogelijke cross-overs met andere routes. 

T-lezing over fonologie

Maandelijks wordt er in het Meertens Instituut een T-lezing georganiseerd over een taalkundig onderwerp voor alle in taalkunde geïnteresseerden. Op dinsdag 20 juni spreekt Björn Köhnlein (Ohio State University) over zijn onderzoek binnen de fonologie. 

Dag der dagboeken

Maandag 12 juni is de Dag der Dagboeken, want 12 juni is de verjaardag van Anne Frank, een van de beroemdste dagboekschrijvers ter wereld. In 1942 mocht Anne voor haar 13e verjaardag van haar ouders een dagboek uitzoeken bij boekhandel Blankevoort, destijds gevestigd aan de Amsterdamse Rooseveltlaan, die toen nog de Zuider Amstellaan heette. Een goede reden voor het Nederlands Dagboekarchief en Boekhandel Blankevoort, nu gevestigd in Amstelveen, om deze dag gezamenlijk met u te vieren.

Het Mirakel van Amsterdam – interview met Peter Jan Margry

Peter Jan Magry wordt op 10 mei 2017 geïnterviewd bij het Historisch Café Amsterdam naar aanleiding van zijn en Charles Caspers' nieuwe boek Het Mirakel van Amsterdam. Het mirakel was in de laatste weken veelvuldig in het nieuws, klik hier voor een korte terugblik. Het Historisch Café wordt gehouden in...

T-lezing: grammatica van het Pommers

Maandelijks wordt er in het Meertens Instituut een T-lezing georganiseerd over een taalkundig onderwerp voor alle geïnteresseerden. Op dinsdag 16 mei spreekt Gertjan Postma over aspecten van de grammatica van het Pommers.

Conferentie: Small Data, Big Data en Immigranten in Limburg

Op donderdag 1 juni 2017 vindt bij het CBS in Heerlen de conferentie 'Small Data, Big Data en Immigranten in Limburg' plaats.   De conferentie wordt georganiseerd door het CBS en het expertisecentrum ITEM* van de Universiteit Maastricht. De conferentie is gericht op kennisdeling en toekomstperspectieven in een interactieve setting over Limburg. Taalonderzoeker en hoogleraar Taalcultuur in Limburg Leonie Cornips (Meertens Instituut/Universiteit Maastricht) is één van de organisatoren en sprekers van deze conferentie.

‘Klinkend erfgoed’ – presentatie tijdens Week van het digitaal erfgoed

In de Week van het Digitaal Erfgoed, die plaatsvindt van 7 tot en met 14 april 2017, worden talrijke activiteiten georganiseerd. Het Meertens Instituut neemt als erfgoedbeherende instelling deel aan de conferentie Story of our Life met de presentatie 'Klinkend erfgoed' door Liederenbankspecialist Martine de Bruin.

Foto-expositie ‘Den vaderland getrouwe’ – Koningsdagviering in Benidorm

Van 12 april tot en met 30 juni 2017 toont het Meertens Instituut een selectie van foto's over de Koningsdagviering in Benidorm die aldaar sinds 1983 georganiseerd wordt. Fotografe Saskia Aukema ging er twee achtereenvolgende jaren heen om het feest te fotograferen. Het Meertens Instituut bestudeert en documenteert de Nederlandse taal en cultuur. De expositie laat een Nederland zien dat niet bestaat en nooit bestaan heeft, maar waar velen die Nederland verlaten hebben kennelijk naar verlangen en vorm aan geven.

Workshop: Historical Literary Variation as a Mirror for Language Change

Deze workshop combineert letterkunde en taalkunde op het gebied van taalvariatie en -verandering. Jonge onderzoekers verzorgen lezingen over hun werk en bespreken verschillende talige en taalkundige elementen vanuit verschillende perspectieven. Marjo van Koppen (UU/UiL OTS), Feike Dietz (UU/ICON) en Marc van Oostendorp (Meertens Instituut) zullen de workshop inleiden en afsluiten met een paneldiscussie.

Lezing over het Mirakel van Amsterdam

Lezing over het Mirakel van Amsterdam   Peter Jan Margry schreef samen met Charles Caspers het boek Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste devotie. Dit boek kwam uit in januari 2017 en is een 'biografie' van de Stille Omgang, hét ritueel waarmee Nederlandse katholieken hun identiteit en herwonnen maatschappelijke positie markeerden. Ook organisatoren van andere stille (vredes)tochten en de provobeweging werden hierdoor geïnspireerd.

Lezing: Het Mirakel van Amsterdam

Het Center for Medieval and Renaissance Studies Amsterdam van de Universiteit van Amsterdam organiseert de lezing: 'Het Mirakel van Amsterdam' door Peter Jan Margry (Meertens Instituut/UvA).

T-lezing: De Staat van het Nederlands.

Maandelijks wordt er in het Meertens Instituut een T-lezing georganiseerd, een lezing over een taalkundig onderwerp voor alle geïnteresseerden. Op dinsdag 21 maart 2017 zullen Kathy Rys en Frans Hinskens een licht werpen op de resultaten van het project de Staat van het Nederlands (een samenwerking met de Taalunie). Binnen dit project zijn op verschillende manieren data verzameld om te zien hoe het gesteld is met de taalkeuzes in Vlaanderen en Nederland: welke taal gebruiken inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie?

Sociolinguistics Circle 2017

Op 31 maart 2017 vindt aan Universiteit Tilburg de conferentie Sociolinguistics Circle 2017 plaats, mede-georganiseerd door Leonie Cornips (Meertens Instituut/Universiteit Maastricht). Meer informatie over de conferentie en het programma.

Germanic Sandwich 2017

  Ton van der Wouden (Meertens Instituut/Universiteit Leiden) levert een bijdrage aan het symposium Germanic Sandwich 2017 met de presentatie: 'Conversie naar V in West-Germaanse talen', in samenwerking met Siebren Dyk van de Fryske Akademy. Het symposium vindt plaats van 16 tot en met 18 maart 2017 aan Universität Münster. Meer...

Louis Peter Grijp-lezing 2017

Lezing door Geert Buelens, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan Universiteit Utrecht, dichter en essayist: De schaduw van 1585 en 1967. Laaglandse geschiedenis en hippiecultuur in het werk van de Vlaamse zanger Wannes Van de Velde.

Kiliaanlezing 2017 door MaartenJan Hoekstra: Ontwerpen aan de stad in woorden

Op 7 april houdt MaartenJan Hoekstra (TU Delft) de Kiliaanlezing 2017, getiteld: 'Ontwerpen aan de stad in woorden'.

Symposium: Waorumme? Daorumme! Nut en noodzaak van Nedersaksische taalkunde

Afscheidssymposium van Philomène Bloemhoff: Waorumme? Daorumme! Nut en noodzaak van Nedersaksische taalkunde. Prof.dr. Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut & Radboud Universiteit) levert een bijdrage aan het programma met de presentatie: 'Nut en noodzaak van lokale en regionale woordenboeken.'

Promotie: Levi’s eerste kerstfeest. Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015

Promotie van drs. Ewout Sanders; promotores prof.dr. Nicoline van der Sijs (Radboud Universiteit & Meertens Instituut) en prof. dr. Sophie Levie (Radboud Universiteit).

SIKS/Twente Seminar

Symposium over het gebruik van tekst in onderzoek naar talige en culturele variatie, voorafgaand aan de promotie van Dong Nguyen. Meer informatie

Hoe zwaar is licht: de Avond van de Wetenschap

Boekpresentatie van 'Hoe zwaar is licht' met 100 antwoorden op de meest uiteenlopende vragen die zijn voortgekomen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Met bijdragen van Ernst van den Hemel, Marc van Oostendorp en Nicoline van der Sijs.

Talencongres ‘Taal en samenleving’

Jaarlijks congres georganiseerd door de studentenverenigingen ZaZa (Nederlandse Taal en Cultuur) en TW!ST (Taalwetenschap) van de Rijksuniversiteit Groningen. Sprekers zijn Wouter van Wingerden (Doet iets met taal), Kevin De Coninck (afdelingshoofd Taalbeleid van de Taalunie) en Marc van Oostendorp (onderzoeker op het Meertens Instituut).

Het Bureau: hoe nu verder?

Hans Bennis, de voormalige directeur van het Meertens Instituut gaat in discussie met de nieuwe directeur, Antal van den Bosch, over de betekenis van het Meertens Instituut voor Nederland. Hoe gaat het onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur nu verder? Lees meer Foto: Femke Niehof

Grote Taaldag 2017

Met lezingen van Frans Hinskens, Marc van Oostendorp en Ton van der Wouden. De Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de AVT, Anéla en LOT. Onderdeel van deze dag is ook het jaarlijkse Taalgala, waar onder meer de AVT/Anéla Dissertatieprijs en de LOT Populariseringsprijs worden uitgereikt.Het programma en aanmeldformulier...

Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches

Op 13 januari 2017 vindt aan het Amsterdam Institute for Humanities Research (AIHR) het symposium Cross–linguistic influence (in multilingualism): interdisciplinary approaches over de tweede-taalverwerving bij kinderen plaats. Namens het Meertens Instituut en de Universiteit Maastricht is Leonie Cornips een van de organisatoren en sprekers. De aansluitende receptie is in het Meertens Instituut. Meer...

Seminar in General Metrics

On January 25, 2017, the Meertens Instituut in Amsterdam will host a 1-day workshop on metrical theory (in English). Below is the provisional programm; updates will appear here. All invited!

Boekpresentatie ‘Het Mirakel van Amsterdam’

Het boek Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste devotie wordt op 21 januari 2017 feestelijk gepresenteerd en becommentarieerd door Prof. Jan Bank en uitgereikt aan bisschop Herman Woorts. Het geheel zal luister bijgezet worden door Koor Gaat Door van dirigent Christie de Wit, dat Mirakelliederen ten gehore zal brengen.

De secularisatie van het medisch domein

De Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG) organiseert op 9 december 2016 de 10e Domus Dag rondom het thema religie en geneeskunst met de titel: "De secularisatie van het medisch domein".   Peter Jan Margry zal namens het Meertens Instituut en de UvA bijdragen aan het programma met de lezing:...

Symposium Limburgse woordenboeken

Deze dag staat in het teken van Limburgse woordenboeken, met een speciale plek voor het WLD: het Woordenboek van de Limburgse Dialecten dat die dag compleet digitaal beschikbaar komt, voorzien van een krachtige zoekfunctie. De dag gaat ook over het ideale woordenboek op lokaal niveau en over de inzet van...

Congresdag ‘De dynamiek van het Limburgs’

Veldeke heeft het jaar 2016 uitgeroepen tot het jaar van de Limburgse dialecten en met dit congres wordt naar de wetenschappelijke kant gekeken. De dag staat in het teken van recent wetenschappelijk onderzoek naar het Limburgs en is bedoeld voor alle belangstellenden met inhoudelijke interesse. Meer informatie

Lezing Wim Berends: Naar een nieuwe visie op Surinaams-Nederlands en taalbeleid

Het Surinaams-Nederlands is, naast het Sranantongo, de belangrijkste taal van Suriname. Deze taalvariant beleeft sinds 1975 een sterke bloei en beïnvloedt alle andere talen in het land. Toch is de instructietaal in het onderwijs nog altijd exclusief het Europese Nederlands, dat in Suriname vrijwel niemand spreekt. Het gevolg is taalonzekerheid bij zowel leerlingen en studenten als bij leraren en docenten.

Promotie Folgert Karsdorp

Titel promotie: retelling stories: A computational-evolutionary perspective.

Endecasillabo cantato

De endecasillabo is een Italiaanse versvorm, die ook in liedjes wordt gebruikt. Deze workshop gaat over die liedvorm. De voertaal van de workshop is overwegend Italiaans. Meer informatie

Puntkomma muziek: Taalstrijd

Leeszaal Rotterdam West organiseert een avond vol poëzie, muziek en pleidooien in of over talen die voor zichzelf moeten opkomen. Marc van Oostendorp praat over de herwaardering van het Steenkolengels, maar ook andere talen komen voorbij in poëzie en muziek: Weststellingwerfs, Vlaams, Koerdisch, Papiaments en Tamazight. Meer informatie

Symposium Levensverhalen

De Funeraire Academie organiseert op donderdag 15 december 2016 samen met de Tilburg School of Humanities en het Meertens Instituut een symposium over levensverhalen. De dag staat in het teken van verhalen en biografische schetsen die mensen op hun levensavond zelf (laten) optekenen of die van overleden personen worden opgesteld....

Kennismiddag Limburg, mobiliteit en de wereld

Op zoek naar handvatten voor meertaligheid en interculturele communicatie.

Studium Generale: Wat geloven we?

82% van de Nederlanders gaat naar vrijwel nooit naar de kerk en slechts 14% gelooft in een god. Toch is religie niet uit het dagelijks leven verdwenen. The Passion trekt miljoenen kijkers en in het publieke debat over islam schermen politici met de joods-christelijke traditie. Voor antwoorden op levensvragen zoeken...

KennisCafé: Lets talk about taal

Taal is overal, in de haarvaten van de samenleving. Het vormt de bril waarmee we naar de wereld kijken. Het geeft ons het gereedschap om kennis over te brengen, om iemand anders te overtuigen of om het oneens met elkaar te zijn. Maar taal beperkt ook onze mogelijkheden, want het geeft ons (ongemerkt) de kaders waarbinnen we denken en dromen.

Dag van de Nederlandse zinsbouw

Op 16 december wordt de tiende editie van de Dag van de Nederlandse zinsbouw gehouden. Er zijn dit jaar twee overkoepelende thema’s: (i) de relatie tussen de synchrone syntaxis van het Nederlands en andere gebieden van de taalkunde; (ii) adverbia. Tevens maakt de afscheidsrede van Hans Bennis in de oude Lutherse kerk deel uit van het programma. Iedereen is welkom: deelname is gratis.

Internationaal symposium The Secular Sacred: Emotions of Belonging and the Perils of Nation and Religion in Western Europe

De laatste jaren nemen nationalistische en religieuze sentimenten toe in Europa. Dit internationale symposium brengt wetenschappers samen die onderzoek doen naar de veranderende betekenis van nationalisme en religie in Europa.

Skepsis-congres 2016: ‘Niet overtuigd door de wetenschap’

Stichting Skepsis organiseert op zaterdag 22 oktober te Amersfoort een congres.

Streektaalconferentie 2016

Het thema van de streektaalconferentie 2016 is Taalvariatie in sociale media. Deskundige sprekers vertellen over chattaal, dialect op sociale media en taalvariatie op Twitter. Tijdens de middag is er lunch en kunt u een rondleiding krijgen bij de tentoonstelling ‘Signs of the times: sociale media in de middeleeuwen’ in het Zeeuws...

1e Dr. Lou Spronck-lezing door Petra Stienen

Workshop: The Interface Within

GLOW-workshop over de relatie tussen prosodie en melodie, met sprekers Harry van der Hulst, Violeta Martínez-Paricio en Shanti Ulfsbjornin. Meer informatie via de website.

Afscheidscollege Hans Bennis

Op 16 december 2016 neemt Hans Bennis afscheid als bijzonder hoogleraar Taalvariatie binnen het Nederlands, vanwege het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), een positie die hij sinds 1 november 2000 heeft bekleed. De titel van het afscheidscollege is 'De kunst van het verdwijnen'.  

Informatiebijeenkomst dialect met lezing van Leonie Cornips

Gemeente Eijsden-Margraten wil met een dialectcampagne meer bewustwording creëren over het gebruik van dialect. De gemeente hoopt zo het gebruik van dialect te stimuleren en het imago van dialect spreken positief te beïnvloeden.

Lezing Leonie Cornips over dialectgebruik

Lezing van Leonie Cornips aan de Universiteit van Maastricht: "Nieuwe Limburgers, expat-Limburgers en in- en uitsluiting door al dan niet dialectgebruik." 

Oratie Theo Meder: De staart van de pauw. Onderzoek naar variatie en continuïteit in betekenis, vorm en functie van het volksverhaal.

Inaugurele rede van prof. dr. Theo Meder bij de aanvaarding van het ambt bijzonder hoogleraar Volksverhaal en vertelcultuur van de middeleeuwen tot heden in Nederland in een internationale context aan de Rijksunversiteit Groningen.

Publiek debat rondom culturele aspecten van alternatief genezen

De laatste jaren is er in Nederland een toenemende interesse in nieuwe vormen van alternatief genezen en gezonde levensstijlen, variërend van reiki tot chakratherapie en blogs over gezondheid. Vanuit cultureel perspectief is nog weinig bekend over deze verschijnselen. Daarom is er in september 2016 naast een wetenschappelijk congres ook een...

Opening Tentoonstelling ARTTREAT

18 kunstenaars uit het hele land en werkend in diverse disciplines hebben zich door het thema religieuze en alternatieve geneeswijzen laten inspireren. Deze tentoonstelling sluit aan op het project Religious and Alternative Healing in the Modern World, een onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd aan het Meertens Instituut en de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met PubArt. De tentoonstelling wordt op donderdag 7 juli om 16.00 uur geopend door etnologe Sophie Elpers. Wilt u aanwezig zijn bij de opening dan kan dat, aanmelden wenselijk via communicatie@meertens.knaw.nl. 

Promotie Anne Marieke van der Wal: muziek en rituelen vormen ‘alternatief geheugen’ van slavernijverleden Zuid-Afrika

In de voormalige Nederlandse kolonie Zuid-Afrika herinnert veel immaterieel cultureel erfgoed aan het slavernijverleden. Cultuurhistoricus Anne Marieke van der Wal laat in haar proefschrift zien hoe muziek, volksliederen, straatprocessies en andere informele tradities een ‘alternatief geheugen’ van het slavernijverleden vormen, in aanvulling op de koloniale (Nederlandse) bronnen.

Symposium Citizen Science

Wetenschappers doen steeds vaker een beroep op burgers bij hun onderzoeksprojecten – denk aan digitalisering van archieven, het in kaart brengen van dialecten, bodemdiertjes tellen of gegevens over fijnstof verzamelen. Dit symposium gaat over kwesties waar de wetenschapper gedurende zo'n project mee te maken krijgt: wat kost het, hoe zit het met de kwaliteit van de gegevens, kan een leek meer dan data intypen en vogels tellen, en hoe bouw je een echte community?

Tentoonstelling ARTTREAT, kunst rond religieuze en alternatieve geneeswijzen

18 kunstenaars uit het hele land en werkend in diverse disciplines hebben zich door het thema religieuze en alternatieve geneeswijzen laten inspireren. Deze tentoonstelling sluit aan op het project Religious and Alternative Healing in the Modern World, een onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd aan het Meertens Instituut en de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met PubArt.

Liveshow Sprekend Nederland over accenten, dialecten en vooroordelen

Rik van de Westelaken en Nicolette van Dam presenteren op 19 mei voor de NTR de NPO1-liveshow Sprekend Nederland. De liveshow staat geheel in het teken van Nederlandse accenten, dialecten en de daaraan verbonden vooroordelen. Aan de hand van experimenten, spelletjes en wetenschap gaan Rik en Nicolette op zoek naar ‘het sterkste accent van Nederland’. En dat doen ze vanuit de stad waar volgens de overlevering het beste Nederlands wordt gesproken: Haarlem.

Promotie Jan Van Balen en mini-symposium

De verdediging van het proefschrift Audio Description and Corpus Analysis of Popular Music wordt voorafgegaan door een mini-symposium.

DRONGO Talenfestival

Met zo’n zestig exposanten en duizenden bezoekers is DRONGO binnen vijf jaar het belangrijkste talenfestival van Nederland en Vlaanderen geworden. Kom naar het DRONGO talenfestival, ontdek en zie wat jouw kansen zijn als je meerdere talen spreekt, ervaar het plezier, de cultuur en schoonheid van taal. En ontmoet anderen, die...

Elementair Uurtje: Taal

Taal - iedereen gebruikt het, maar weten we eigenlijk wat het is? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een taal en een dialect? Hoe leren kinderen taal, en waarom veranderen talen? Een Elementair Uurtje met Sterre Leufkens en Mathilde Jansen.

Lezing Sabato Rodia’s Towers in Watts. Art, Migrations, Development

De Watts Towers zijn een verzameling van zeventien open torens en andere structuren in de wijk Watts in Los Angeles (Californië). Ze zijn ontworpen en gebouwd door Sabato "Simon" Rodia in de periode van 1921 tot 1954. Rodia was een Italiaanse immigrant, een visionair en outsider kunstenaar die "iets groots...

Lezing Wat betekent dialect voor jong en oud in Limburg?

Betekent Dialect voor iedereen hetzelfde? En hindert Dialect het verwerven van het Nederlands? Als onderdeel van de jubileumfestiviteiten van de Universiteit Maastricht (40 jaar) en het Universiteitsfonds Limburg (50 jaar), stelt professor Leonie Cornips bovenstaande vragen aan de orde.

Workshop Dealing with bad data in linguistic theory

 

Past, Present and Future of Digital Humanities & Social Sciences in the Netherlands

Een dag vol discussie, debat en presentaties van 'Digital Humanities' in Nederland in het verleden, het heden en in de toekomst.

ACCESS Seminar: Cultural specificity of embodied emotions and smell

ACCESS is an Amsterdam based platform that aims to bring together scholars that are interested in the cultural production and expression of the emotions and the operations of the senses. In this seminar Zhen Pan and Caro Verbeek address the question of the human universality and historical specificity of emotional...

Promotie Linda van Meel

The roots of ethnolects. A sociophonological study in Amsterdam and Nijmegen Meer informatie

Conferentie Horst aan de Maas en Big Data

De conferentie wordt georganiseerd door het CBS en het expertisecentrum ITEM (‘Internationale, Transnationale en Euregionale Mobiliteits- en Grensoverschrijdende’ vraagstukken in de regio) van de Universiteit Maastricht.

Mini-symposium luistertaal in Europees Referentie Kader

Kunnen we luistertaal toevoegen aan het Europees Referentiekader? Dat is het onderwerp van een mini-symposium dat de Universiteit van Utrecht en de Taalunie organiseren op woensdag 23 maart 2016 in Den Haag. Namens het Meertens Instituut houdt Leonie Cornips een lezing over luistertalen in Limburg. Meer informatie over het programma...

Louis Peter Grijp-lezing

Op 9 januari 2016 is Louis Grijp op 61-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Driebergen-Rijsenburg. Hij verwierf internationale bekendheid als onderzoeker naar Nederlandse lied- en muziekcultuur en als musicus in het gezelschap Camerata Trajectina.  

Herdenkingsbijeenkomst Louis Grijp

Louis Grijp is op 9 januari 2016 overleden, tijdens deze bijeenkomst herdenken wij hem.

International workshop on New developments in the study of migration and ethnolectal variation

Lezing Leonie Cornips: How to raise your children bilingually and bidialectically?

Presentatie in het Engels door Prof. Dr. Leonie Cornips (Universiteit Maastricht & Meertens Instituut).

Symposium Torah- en Koranrecitatie in Nederland

Tijdens dit symposium zal een onderzoekslijn worden gepresenteerd die de afgelopen jaren is opgezet door onderzoekers van het Meertens Instituut, University of Victoria, en de Universiteit van Utrecht. In deze samenwerking zijn computationele tools ontwikkeld voor het analyseren van recitatie van de Koran en Torah.

Sociolinguistics Circle 2016

The Sociolinguistics Circle is an annual one day conference which convenes students and researchers of language variation, sociolinguistics, linguistic anthropology and ethnography who have a connection to the Low Countries. This year’s edition will take place on 15 April 2016 at the Centre for Language Studies of the Radboud University...

Phonologica Lugduno Batavorum Extra Muros 2016

Alternative and Religious Healing in the Modern World: 12th International Conference of the SIEF Working Group Ethnology of Religion

Meer informatie op de website van het Religious and Alternative Healing Research Platform.

Lezing Darrell Conklin: Music Generation by Transformation

Lezing wederopbouwboerderijen

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 8000 boerderijen totaal verwoest. Daarmee verloren boeren niet alleen hun woonruimte, maar ook een essentieel deel van hun bestaansbasis en een drager van identiteit, traditie en status. De meeste boerderijen gingen in de laatste oorlogsjaren verloren, zo ook in de Betuwe, rond Huissen en Elden.

Lezing John Helsloot: Sinterklaas & Zwarte Piet in Nederland

Lezingenreeks Van Valentijn tot Zwarte Piet - De oorsprong en functie van christelijke tradities rond heiligen. Meer informatie op de website van het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities.    

TEDx Roermond

Op vrijdag 11 december zal Leonie Cornips spreken tijdens het evenement TEDx Roermond. 

Symposium Transmission of Tunes and Tales

In this symposium, we aim to focus on understanding and modeling the cultural transmission of stories and songs. Topics include the (computational) modeling of narrative contents of stories, the identity and stability of melodies in oral transmission, relationships between melody and text in singing and chanting, and so on. The...

Workshop Afrikaans Grammar: Descriptive and Theoretical Perspectives

In spite of its uniqueness and the size of the Afrikaans speech community, Afrikaans is relatively understudied and underdescribed from the perspective of theoretical linguistics. This workshop seeks to address the paucity of descriptive and theoretical studies of Afrikaans in contemporary linguistics by bringing together scholars who work on any...

Symposium Spoken Language in the Mines: Euregion and beyond

Publieksmiddag: mijnwerkers in de Euregio en daarbuiten

Docentendag Nederlands

Tijdens deze docentendag nemen we u mee langs highlights uit de Neerlandistiek: wat is nieuw, wat is er veranderd, waar zitten de ontwikkelingen? Van recenseren, via de ANS naar de kracht van het beeld, over taalverwerving, leeslijsten en chatgesprekken. Kortom, een breed scala aan onderwerpen voor iedereen die geïnteresseerd is in...

Vertoning Braziliaanse Koorts

Op vrijdag 4 december vertoont de Balie in Amsterdam de documentaire Braziliaanse Koorts. Deze, door Arjan van Westen en Monique Schoutsen gemaakte documentaire, gaat over de fascinerende geschiedenis van ruim 700 straatarme Zeeuwen die tussen 1858-1862 naar Brazilië emigreerden. Nazaten van deze onfortuinlijke landverhuizers leven in de binnenlanden van Espirito Santo. Een hele kleine groep spreekt ruim 160 jaar na het vertrek van hun voorouders nog Zeeuws. Zij doen in deze documentaire hun bijzondere verhaal.

Streektaalconferentie 2015

Op 20 november 2015 vindt de internationale streektaalconferentie “Dialect in de meertalige grootstad” in Brussel plaats. Meer informatie. 

Morfologiedagen met een lezing van Ton van der Wouden

Ton van der Wouden geeft een lezing tijdens de Morfologiedagen 2015, die dit jaar plaatsvinden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Bezoek voor meer informatie de website.

Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2015

Irene Stengs organiseert tijdens het congres een klein symposium getiteld De muziek van Jan en Alleman. Zicht op alledaagse 'cultuurparticipatie'. Meer informatie.

EUREKA! Festival met lezing van Marc van Oostendorp

Tijdens dit veelzijdige en inspirerende festival ervaar je hoe wetenschap ons leven, technologie, economie en onze maatschappij verrijkt. Kijk honderd jaar terug toen Einstein zijn relativiteitstheorie introduceerde. En kijk naar de toekomst met de Nationale Wetenschapsagenda: waar gaan wetenschappers in Nederland zich de komende jaren op richten?

20 november 2015: Inlevermiddag dagboekarchief

Op 20 november a.s. organiseert het dagboekarchief weer een inlevermiddag. Mensen kunnen langskomen om hun dagboek te schenken. Wilt u documenten inleveren, stuur dan een email naar info@dagboekarchief.nl. Ga voor de verdere werkwijze naar de website van het dagboekarchief.

2 oktober 2015: Open dag Meertens Instituut

Op vrijdag 2 oktober 2015 opent het Meertens Instituut de deuren. Iedereen is welkom om het onderzoek en de collecties van dichtbij te bekijken. Een middag met lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen door het instituut. De deuren gaan om 13.00 uur open.

Studiedag Het ritme van de stad met een lezing van Irene Stengs

Deze studiedag gaat over immaterieel erfgoed in de stad: over culturele processen in deze context en hoe je daar vanuit immaterieel erfgoedperspectief mee om kunt gaan.

Congres ‘Klinkend Nederlands’

Klinkend Nederlands', zo luidt het thema van het tweejaarlijkse congres van Onze Taal dat zaterdag 7 november wordt gehouden in het Chassé Theater in Breda. Er is dan aandacht voor allerlei aspecten van uitspraak, stemgebruik en de relatie tussen taal en muziek. Een keur van deskundige en enthousiasmerende sprekers zal...

DRONGO talenfestival

Het grootste talenfestival van Nederland! Met zo’n zestig exposanten en duizenden bezoekers is DRONGO binnen drie jaar het belangrijkste talenfestival van Nederland en Vlaanderen geworden.

3 oktober 2015: Nijmeegse Taalmiddag

De Nijmeegse Taalmiddag neemt u mee op een reis langs prikkelende thema’s uit de wereld van het hedendaagse taalonderzoek.

Tentoonstelling What’s in a name

In de serie 'What's in a name' portretteert fotografe Saskia Aukema mensen die op enig moment in hun leven hun naam hebben veranderd, of die dat incidenteel doen, en noteert daarbij hun verhalen. 

Oratie Hester Dibbits

Op vrijdag 16 oktober 2015 zal prof. dr. Hester Dibbits haar oratie Delen van het verleden. Erfgoed en educatie in de 21ste eeuw uitspreken.

Taalkunstenaars in de dop. De toekomst van tweetalig Limburg

Lezing over het mijnwerkers-Nederlands door Leonie Cornips

Lezing als onderdeel van de collegereeks De mijnen van Maastricht University: Het Koelhollendsj van vroeger en het Huillands van nu  - Leonie Cornips De lezing over het Koelhollendsj in Heerlen zal uit drie delen bestaan en is geheel verweven met het optreden van de Getske Boys die improviseren en zingen...

Openingscongres ITEM, met lezing van Leonie Cornips

Het expertisecentrum ITEM (Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility) is opgericht om hindernissen weg te nemen bij het organiseren van grensoverschrijdende activiteiten.

Symposium Woordenboek en Maatschappij

De Fryske Akademy organiseert op dinsdagmiddag 16 juni 2015 het symposium 'Woordenboek en Maatschappij'. Tijdens dit symposium wordt de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten van het Meertens Instituut gelanceerd.

Collegereeks Het Korterlands; over de structuur van afkortingen

Open UvA-college Deze reeks gaat over de taalkundige systematiek die schuil gaat achter verschillende soorten afkortingen. Bij krantenkoppen, contactadvertenties, moderne media als whatsapp, sms en twitter, maar ook bij oudere variëteiten als steno, telegrammen, marconistentaal, Middelnederlandse handschriften, etc. Afkortingen zijn in alle verschijningsvormen van de taal ruimschoots aanwezig. Hoewel er...

Tentoonstelling Nederlandsheid

Voor de tentoonstelling 'Nederlandsheid' lieten verschillende kunstenaars zich inspireren door het thema 'Nederland'. Wat is nu 'echt' of 'typisch' Nederlands?

Boekpresentatie De Vliegende Hollander: van demon tot held; van spook tot materie

Boekpresentatie door dr. Agnes Andeweg (Universiteit Maastricht en University College Utrecht) van haar pasverschenen boek De Vliegende Hollander en Terneuzen.

Workshop ‘Rethinking dichotomies in language acquisition research’

Cultuurcafé Plat kalle en Hollusj moele

Deze editie van het door de Culturele werkgroep Beek georganiseerde Cultuurcafé gaat over de Limburgse taal als cultuurverschijnsel. Dit onder de titel "Plat kalle en Hollusj moele !" Gasten zijn o.m. prof. Leonie Cornips van de Universiteit Maastricht, en de Kerkraadse zanger Jack Vinders. Meer informatie.

Zwart Beraad, erfenis en actualiteit van een politieke beweging

Op 18 juni gaan bij Imagine IC culturele en politieke denkers en doeners met elkaar en het publiek in gesprek over de erfenis en actualiteit van de politieke beweging Zwart Beraad. Voor deze bijeenkomst werkte Imagine IC samen met het Meertens Instituut. Meer informatie over het programma, route en aanmelding.

Tentoonstelling INSLAG

Van 18 mei t/m 15 juni is er een bijzondere tentoonstelling te zien in het Meertens Instituut te Amsterdam. Een combinatie van hedendaagse kunst, ambacht en cultuurhistorie. Hedendaagse kunstenaars hebben zich laten inspireren door een versleten, geweven, geblokte keukendoek.

Lancering Friese (digitale) routeplanner vol volksverhalen

Op 19 september wordt de Friese sagenjager in Eastermar gelanceerd. Joop Atsma, Theo Meder (senior-onderzoeker Meertens Instituut) en Douwe Kootstra (verhalenverteller) nemen de eerste papieren routekaart in ontvangst. Aansluitend wordt een deel van de route gefietst.

De Taalshow: De geheime regels van de spreektaal

Als je gesproken taal heel nauwkeurig uitschrijft, lijkt het een chaos vol taalfouten te zijn. Veel woorden slikken we half in: ‘eigenlijk’ wordt ‘eik’, ‘voor’ wordt ‘vr’. Ook grammaticaal maken we er een potje van. Hoe kunnen we elkaar dan toch zo goed begrijpen? Er blijken voor spreektaal wel degelijk regels te gelden, maar heel andere dan voor schrijftaal – en we kennen ze niet. De gasten van vanavond kennen ze wel: MIRJAM ERNESTUS ontrafelt welke klanken we wel inslikken, en welke niet. TON VAN DER WOUDEN (van het Meertens Instituut) brengt de grammatica van de spreektaal in beeld.

Workshop The languagecultural conceptualisation of ‘belonging’

Voordracht ‘Tweetalig opgroeien in dialect en standaardtaal’

Het afgelopen jaar deed Leonie Cornips (bijzonder hoogleraar UMaastricht en Meertens Instituut Amsterdam) een vergelijkend onderzoek bij honderd eentalig Nederlandssprekende kinderen van 6 tot 12 jaar en eenzelfde groep tweetalig Limburgs-Nederlandssprekende kinderen. Dit onderzoek toonde een hogere taalvaardigheid aan bij kinderen die het Limburgs als moedertaal meekregen naast het Nederlands als schooltaal. Op 18 mei 2015 om 19.30 uur geven Leonie Cornips en Kirsten van der Heuij een voordracht over dit onderzoek.

Taaldag Belgische kring voor linguïstiek

Ton van der Wouden spreekt op zaterdag 9 mei 2015 op de Taaldag van de BKL (Belgische kring voor linguïstiek) aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Université Libre de Bruxelles. Meer informatie.  

Studie- en ideeëndag over feesten in Vlaanderen, met lezing van Irene Stengs

Vlaanderen feest graag en veel! En terecht, want vieren is en blijft belangrijk. Op de netwerkdag van het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag (LECA) over feestcultuur verneem je exact wat feesten voor onze samenleving kunnen betekenen. Irene Stengs van het Meertens Instituut houdt een lezing over feestelijk erfgoed en...

Lezing over traditie en rituelen van feestvieren door Irene Stengs

Literair & cultureel centrum Huis de Pinto viert feest in de maand april. Spreekstof is het historische programma van Huis de Pinto, waarbij prikkelende onderwerpen aan de hand van een lezing en een ooggetuige gesprek tot leven komen. Op 22 april is het thema 'De geschiedenis van de Aprilfeesten'. Antropologe...

Lezing Frans Hinskens over taalvariatie-onderzoek

Gastcollege voor eerstejaars studenten CIW van de Vrije Universiteit over taalvariatie-onderzoek. Ook niet-studenten zijn welkom om de lezing bij te wonen.

KNAW-lezing door Valdimar Hafstein

Een KNAW-lezing met Valdimar Hafstein, KNAW Visiting Professor bij het Meertens Instituut. Auteursrecht en volkscultuur, hoe zit dat eigenlijk? Hoe kan een traditioneel slaapliedje opeens auteursrechtelijk beschermd zijn? Van wie is Assepoester? En wat zouden de gebroeders Grimm ervan vinden? In deze lezing werpt Valdimar Hafstein vanuit een historisch perspectief enig licht op het ontstaan van dit soort onmogelijke vraagstukken.

Jiddisj in ’the spotlight’ (met lezing van Marc van Oostendorp)

Een zondag met live muziek van één van de beste vertolkers van het Jiddisje lied, een interessante lezing door Marc van Oostendorp over het Jiddisj in het Amsterdams, en uiteraard heerlijke (kosjere) hapjes!

Symposium Angst voor de Epidemie

Hoe veilig zijn we in het Westen als het gaat om besmettelijke ziekten? Sinds de recente uitbraak van ebola in Afrika, staat die vraag weer prominent op de kaart.

Documentaire ‘Levende Klederdracht’ met introductie door Sophie Elpers

De Documentaire op Donderdag: Levende Klederdracht in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren met een inleiding door Sophie Elpers van het Meertens Instituut. Haar inleiding gaat  over het dragen van klederdracht in Nederland (en andere Europese landen) en de groeiende aandacht in Nederland voor de regionale en nationale identiteit. Klederdracht wordt - in verschillende...

Lezing Jolien Scholten: Een asymmetrie in concordantie in Nederlandse dialecten

Een asymmetrie in concordantie in Nederlandse dialecten: verschil in vervreemdbaar en onvervreemdbaar bezit in bezittelijke voornaamwoorden. Lezing door Jolien Scholten (PhD, Universiteit Utrecht). Hieronder een abstract in het Engels.

Promotie Edoardo Cavirani

Op dinsdag 24 maart promoveert Edoardo Cavirani. Zijn proefschrift Modelling phonologization: vowel reduction and epenthesis in Lunigiana dialects gaat over de dialecten van twee naast elkaar liggende plaatsjes in Lunigiana, een grensstreek tussen de Italiaanse regio's Toscane en Liguria.

Symposium: de toekomst van de geesteswetenschappen

Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet: de toekomst van de geesteswetenschappen   Op 1 april 2015 organiseert het Meertens Instituut i.s.m. de afdeling Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit een informeel symposium over de toekomst van de geesteswetenschappen en het geestewetenschappelijke onderzoek en onderwijs. Nicoline van der Sijs (onderzoeker op het Meertens Instituut en hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit) wordt op die dag  60 jaar en dat is een mooie aanleiding voor een symposium.

Opening tentoonstelling “Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost”

Op donderdag 12 maart as. vanaf 16:30 uur nodigen de mensen van Imagine IC je graag uit voor de opening van Bijlmer Meer, Vitrine van Zuidoost. Voor Bijlmer Meer wordt een nieuwe collectie van verhalen en spullen bijeengebracht door mensen uit de buurt. Imagine IC werkt samen met het Meertens Instituut en met steeds meer mensen in het stadsdeel. In de tentoonstelling presenteren zij hun archieven en objecten naast items uit de beeld- en geluidscollectie van Imagine IC en bruiklenen van het ING bedrijfsarchief, Museum Vrolik, het Ajax Museum en het Stadsarchief Amsterdam.

Boekpresentatie ‘Vuil vel. Veertig Vlaamse volkssprookjes’ met lezing van Theo Meder

Op woensdag 25 februari wordt om 20.00 uur in het Letterenhuis te Antwerpen (Minderbroedersstraat 22) het nieuwe boek van Marita de Sterck gepresenteerd, getiteld Vuil Vel. Veertig Vlaamse Volkssprookjes. Onderzoeker Theo Meder zal tijdens deze bijeenkomst een lezing geven waarin hij antropologe en schrijfster De Sterck prijst om haar voortdurende speurtocht naar volwassen volkssprookjesversies, nog onaangetast door verkindsing en vertrutting. 

TIN-dag / Grote Taaldag 2015

Op zaterdag 7 februari 2015 vindt voor de vijfde keer de Grote Taaldag plaats, een gezamenlijk initiatief van Anéla, de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT) en de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT). Enkele onderzoekers van het Meertens Instituut houden een lezing. Meer informatie.

Lezing Taalstandaardisering en taalverandering

In het kader van de lezingenreeks van de Historische Kring Maastricht van het LGOG houdt mw. prof. dr. Leonie Cornips op maandag 2 februari a.s. een voordracht in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht. Haar lezing draagt de titel "Taalstandaardisering en taalverandering" en begint om 20.00 uur. Ook niet-LGOG-leden zijn van...

Final event CLARIN-NL / Kick-off CLARIAH

Vrijdag 13 maart 2015 vindt het eindevenement van CLARIN-NL en de kick-off van CLARIAH plaats. ’s Morgens wordt CLARIN-NL afgesloten, na de lunch is de kick-off van CLARIAH. Bij deze gelegenheid worden tevens de plannen voor CLARIAH gepresenteerd. De twee evenementen vinden plaats bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. U kunt zich aanmelden op de CLARIAH-website.

Sociolinguistics Circle 2015 – Gent (België)

Na een succesvolle eerste editie in Groningen, kondigen we met plezier de tweede conferentiedag aan van de Sociolinguistics Circle, die zal plaatsvinden in Gent op 27 maart 2015. 

KennisCafé: Rocking science

De 69ste editie van het KennisCafé gaat over muziek. Toevallig bracht het jaar '69 ons vele klassiekers: Atlantis van Donovan, Ain’t Got No – I Got Life van Nina Simone, The Boxer van Simon & Garfunkel, In The Year 2525 van Zager & Evans en Honky Tonk Woman van The Stones. Uit eigen land kregen we Suzanne van Herman van Veen en De Pastorale van Liesbeth list en Ramses Shaffy.

Symposium ‘Hazes’

Symposium n.a.v. het verschijnen van het nieuwjaarsboekje Het fenomeen Hazes: een venster op Nederland, geschreven door Irene Stengs.

Barts Boekenclub met Annemieke Houben

BBC is een literair programma maar naast schrijvers komen ook allerlei ander aspecten van het boek aan bod zoals de uitgeverij, de lezers, de winkel etc. Na het zaalprogramma gaat de avond in een nog lossere sfeer door in het beroemde theatercafé van Het Betty Asfalt Complex. Meer informatie: Facebook...

De taalcanon in het onderwijs

Tijdens deze vierde studiemiddag voor docenten uit het VO en HBO, praten we verder over het ontwerpen en beschikbaar maken van onderwijsmaterialen bij De taalcanon via www.taalcanon.nl/onderwijs/. Marc van Oostendorp geeft een lezing over kunsttalen en zijn ervaringen bij het bedenken van een nieuwe taal met scholieren.

Talk of Europe Creative Camp #2

For more information on the creative camp and how to apply, see the call for participation.

Siegenbeeklezing door Marc van Oostendorp

De volgende Siegenbeeklezing wordt op dinsdag 25 november om 20.00 uur gehouden door Marc van Oostendorp, onder de titel: Van Het Bureau naar Humanities Centre. Het Meertens Instituut vroeger, nu, en in de toekomst. 

Presentatie: Woordenschatverwerving in het dialect en het Nederlands, versterkt het elkaar of juist niet?

Sinds februari 2014 zijn Leonie Cornips en Kirsten van den Heuij bezig met een onderzoek naar de cognitieve voordelen van meertaligheid bij tweetalige kinderen die naast het Nederlands ook een Limburgs dialect verwerven. Op woensdag 28 januari 2015 zullen zij samen met Ryanne Francot en Meie Otten  de voorlopige bevindingen van hun onderzoek presenteren aan de Road veur 't Limburgs.  De vraag die centraal staat is: Hebben deze Nederlands-Limburgs sprekende kinderen een cognitief voordeel van hun meertaligheid? Zij zullen spreken over de variatie en complexiteit van woordenschatontwikkeling in het dialect in Limburg, gesproken door 4 t/m 9 jarigen anno 2014.

Workshop The Structure of Verse

Workshop organized at Leiden University in the framework of the Horizon project Knowledge and Culture. The two-day workshop aims at bringing together scholars and graduate students interested in formal aspects of poetry, song, chant and related phenomena, including typological, experimental and computational approaches.

Streektaalconferentie

De Stichting Nederlandse Dialecten organiseert de negende streektaalconferentie. Het thema van de conferentie is streektaalliteratuur. Klik hier (pdf) voor het programma en informatie over aanmelding.

KennisCafé: Alles van waarde is … weg?!

Zou er over honderd of duizend jaar nog wel iets te onderzoeken zijn voor de toekomstige historici? Of is er in de toekomst minder bekend over onze tijd dan we nu weten over het oude Rome? Zijn onze bytes en tablets net zo bestendig als gebeitelde tekens op kleitabletten? 

Sterke verhalen. Vijf eeuwen vertelcultuur

Tentoonstelling van 24 juni tot en met 5 oktober aan de Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties i.s.m. het Meertens Instituut. Meer informatie.

Symposium Dutch in Yiddish, Yiddish in Dutch

Het Menasseh ben Israel Instituut organiseert voor de tiende maal het jaarlijkse symposium Jiddisj. Met een lezing van Marc van Oostendorp.

Voorstelling ‘de hond van Oost’ met een lezing van Theo Meder

Amsterdam is gesticht door een hond. Dat wisten onze verre voorouders al, maar wist jij het ook? Een muzikaal drama van Cees Koldijk van de 4Tuoze Matroze onder regie van Dick Hauser. Met lezing door Theo Meder van het Meertens instituut over een van de eerste zegels van Amsterdam, inspiratiebron...

Jubileumconcert Camerata Trajectina

In 2014 viert Camerata Trajectina zijn 40-jarige jubileum. In 1974 werd het oude-muziekensemble opgericht door twee Utrechtse studenten muziekwetenschap. Het groeide uit tot een professioneel ensemble, gespecialiseerd in Nederlandse liederen van de Middeleeuwen tot en met de Gouden Eeuw. Het jubileumconcert vindt plaats op 30 november 2014, 16:00 in de Geertekerk, Utrecht. Kaartverkoop via www.oudemuziek.nl/agenda. 

DRONGO festival

Op 27 september 2014 vindt voor de derde keer het DRONGO festival plaats in de Centrale Bibliotheek van de OBA (Amsterdam). Het DRONGO festival viert meertaligheid, met een gevarieerd en interessant programma voor jong en oud. Het Meertens Instituut is aanwezig op de informatiemarkt van het festival. 

Lezing Irene Stengs: ‘André Rieu Popular Culture’: Global Spectacles, Local Performances

Lezing in het kader van onderzoeksseminar Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit Leiden. Foto door bindyworld, 'Number 1 Fan', bron Flickr.com (cc).  

Workshop Maps and Grammar

Recent decades have seen rapid developments in geographical linguistics as well as in mapping technology. The Workshop Maps and Grammar aims to bring together linguistic researchers with experts in geographic mapping. By exchanging ideas we will gain increased insights into the new opportunities of mapping technology and the specific problems...

Taalconferentie 2014 te Gent met een lezing van Ton van der Wouden

In zijn voordracht gaat Ton van der Wouden in op partikels, kleine woordjes als “toch” en “‘ns” en “juist” – moeilijk te vertalen, maar van groot belang voor een natuurlijke “toon” van je tekst, en met subtiele verschillen binnen het taalgebied.

Meerssen tussen minsj en sjpin

Veertigste congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met o.a. een lezing van Leonie Cornips over taalcultuur in Limburg. Meer informatie

Moving traditions: the story of Zwarte Piet

Een symposium van de UvA met lezingen van o.a. Markus Balkenhol en Irene Stengs.

Fragmenten van Thuis : Japan vinden in Nederland

Fototentoonstelling op het Meertens Instituut. Deze tentoonstelling is het resultaat van de samenwerking tussen sociolinguïst Anna Strycharz-Banaś en fotograaf en cultureel antropoloog Pawel Banaś.

De Toekomst van Taalontwikkeling

Landelijke inspiratiebijeenkomst met Inge Ilpenburg, Simone Kukenheim, Leonie Cornips, Özcan Akyol, David Kranenburg en Khadija Bentaher.

Erfgoedarena: Protection as Dispossession: El Condor Pasa and Other Stories of Intangible Heritage

In samenwerking met de Nationale UNESCO Commissie organiseert de Reinwardt Academie de Erfgoedarena van 25 juni 2014 over tradities in het Koninkrijk der Nederlanden en elders in de wereld, met dr. Valdimar Hafstein, University of Iceland, Visiting KNAW-fellow, Amsterdam.  Meer informatie en aanmelding. Afbeelding: Alfredo Gayou, El Condor Pasa (flickr.com).

Gastcollege Frans Hinskens: ‘Niet-standaard verbuiging in het moderne standaard Nederlands‘

Toegang gratis.

De Gouden Eeuw van Jan Jansz Starter

Presentatie De Gouden Eeuw van Jan Jansz. Starter, met de mooiste liederen uit de Friesche Lusthof (1621) door Camerata Trajectina o.l.v. Louis Peter Grijp Meer informatie

Lezing Taalcultuur in Limburg: De lokale constructies van ‘wij’ en ‘zij’

Lezing door Prof. dr. Leonie Cornips, bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg en Lotte Thissen, promovenda linguïstische antropologie. Mede door de globalisering, is de ‘lokale identiteit’ urgenter dan ooit. Zo ook in Limburg. Aan de hand van verschillende mediavormen (een lied en een boekvertaling) laten Leonie en Lotte vanavond zien hoe identiteiten en bijbehorende tegenstellingen van ‘wij’ en ‘zij’ tot leven komen.

Jubileumsymposium SIEF

Vijftig jaar geleden werd de International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) in het leven geroepen. Via tal van publicaties, congressen en activiteiten stimuleert de organisatie de dialoog tussen academici binnen het veld van de Europese etnologie. Op vrijdagmiddag 12 september worden alle SIEF-leden en andere belangstellenden uitgenodigd voor het jubileumsymposium in Amsterdam.

Presentatie Dutch Songs On Line: 50.000 liederen online

Lezingenmiddag 150 jaar Van Dale

Van Dale bestaat 150 jaar. Om dat te vieren organiseert het INL samen met Van Dale 'Woorden in Beweging': een laagdrempelige conferentie met een wetenschappelijk tintje. De middag is gratis toegankelijk en bestaat uit vier lezingen, afgewisseld met gesproken columns en een quiz ( i.s.m. Onze Taal). Kortom, een gevarieerd...

Boekpresentatie Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw

Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw bundelt de leukste, grappigste en spannendste erotisch getinte liedjes uit de periode 1600-1820. Annemieke Houben herspelde de teksten, voorzag ze van een toegankelijke uitleg en verluchtigde ze met afbeeldingen. Meer informatie

Computational Humanities Jaarlijks Symposium

Met onder andere aandacht voor het project Tunes&Tales en CLARIAH. Zie de website van de EHumanitiesgroep (KNAW) voor meer informatie.

Lezing van Prof. Dr. Peter Gilles (Linguistik, Laboratoire für luxemburgische Sprach- und Literaturwissenschaft, universiteit Luxemburg)

An overview on the sociolinguistics and linguistics of Luxembourgish Ever since 1984, Letzebuergesch, which is closely related to the Mosel Franconian dialects of German, is one of the official languages of Luxemburg and the youngest Germanic language to attain the standard status. For the sake of an overview, this talk...

Lezing van Prof. Dr. Jürg Fleischer (Deutscher Sprachatlas, universiteit Marburg)

Continental West Germanic dialect syntax: evidence from the (German and Dutch) Wenker surveys It is quite obvious that linguistic and political boarders need not coincide. Nevertheless, in dialectology, if only for practical reasons we usually collect data with respect to politically defined areas. For that reason data from different projects...

Promotie Markus Balkenhol

Lees Mei met o.a. Nicoline van der Sijs

Jaarlijkse Estafettelezing van de Mei van Gorter met 101 lezers

Ethnology Lecture over IJslands populaire worstelsport glima als nationale cultuur en immaterieel ergoed

Engelstalige lezing door dr. Valdimar Hafstein, University of Iceland.

‘Holland sings Dutch’. The performance of Dutchness in a popular sing-along culture

Lezing door Irene Stengs

Bessensap 2014, met een lezing van Hans Bennis

NWO organiseert jaarlijks in samenwerking met de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN) het evenement Bessensap. Het evenement brengt zo’n 400 journalisten, voorlichters en onderzoekers bij elkaar onder het motto ‘Wetenschap ontmoet pers’. Met o.a. een lezing van Hans Bennis: 'Digitale geesteswetenschappen zijn niet te stoppen'    Meer informatie

Boekpresentatie ‘Die Musealisierung der Gegenwart’

Programma (in het Duits) Begrüßung - Dr. Dietmar Preißler, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Bonner Gesellschaft für Volkskunde und Kulturwissenschaften e. V. Vortrag - Prof. Dr. Paul van de Laar, Museum Rotterdam, Collecting and connecting. Rethinking contemporary heritage. Buchpräsentation - Gespräch mit den Herausgeberinnen Dr. Sophie Elpers und Anna Palm M. A. Sektempfang

CATCH Event ‘Digital Cross-over in humanities’

The CATCH Event is organised by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) to show off the results and impact from some CATCH projects started in 2008 and 2010.

Presentatie cd Het Maassluise Hoekertje van Camerata Trajectina

Boomtown Maassluis was in de Gouden Eeuw trots op haar welvaart, die het dorp te danken had aan de lucratieve visserij. Dat vertaalde zich in een opvallend groot aantal lokale liedboeken, waaronder Het Maassluise Hoekertje (ca. 1660), genoemd naar een type vissersboot. Onder die titel legde Camerata Trajectina 20 liederen op cd vast, over het vissen en het vertrouwen in God dat je als visser op de woeste zee moest hebben. Louis Grijp deed het voorbereidende onderzoek en de artistieke leiding.

BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek) Taaldag 2014

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek) ook dit voorjaar een taaldag. De editie van dit jaar vindt plaats op zaterdag 17 mei 2014, aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent.

Remix en rematch, nieuwe business in de culturele sector

De derde H2O-bijeenkomst wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel, De Amsterdam Economic Board en de CLICKNL-netwerken Cultural Heritage en Games. Culturele instellingen, ondernemers en kennisinstellingen worden in dit matchmaking-event aangezet om de ‘zin voor ondernemen’ met elkaar te exploreren en te verhogen.

Dam Jaarsma en het Meertens Instituut (lezing en bustocht)

Lezingen van Martine de Bruin en Louis Grijp tijdens Tiele-Middag

Op vrijdag 11 april houdt de Tiele-Stichting haar jaarlijkse vergaderingen van Aangeslotenen, de Wetenschappelijke Adviesraad en het Frederik Mullerfonds. Aansluitend is er een interessant middagprogramma georganiseerd dat zal plaatsvinden in de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, waar op dat moment een tentoonstelling met het persoonlijke archief van Ramses...

Lezingenmiddag voor studenten (interessegebied Nederlandse taal)

Lezingenmiddag voor studenten (interessegebied cultuur)

Wereldverteldag

Op donderdag 20 maart 2014 is het wereldwijd Wereldverteldag. Verhalenvertellers, zowel amateurs als professionals, vertellen op 20 maart hun verhalen in scholen, bejaardentehuizen, in bibliotheken of elders in stad of dorp. Het evenement draait nadrukkelijk om de orale overlevering. Zie ook www.wereldverteldag.nl.

Column van Leonie Cornips in Salon Remunj

Grote namen in de Dialeksalon van Salon Remunj, op zondag 9 maart.  En boeiende onderwerpen. Zoals een column over het dialect en een boek over ‘De sjtad van Bacchus’!

Schoon Vlaams, debat over tussentaal

Schoon Vlaams is een programma naar aanleiding van het in 2013 gepubliceerde De manke usurpator, de geruchtmakende wetenschappelijke publicatie over tussentaal van Kevin Absillis, Jürgen Jaspers en Sarah Van Hoof (Universiteit Antwerpen). Het boek lokte in de media, het onderwijs en de cultuursector heel wat discussie uit over dialect, Verkavelingsvlaams en Standaardnederlands.

Wederopbouw, lezing door Sophie Elpers

Deze lezing maakt deel uit van de lezingenreeks Na de bevrijding, 7 lezingen over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, georganiseerd door de Illustere School (UvA).

Lezing voor kinderen door Marc van Oostendorp in Museum Rotterdam

Waarom klinken Rotterdammers eigenlijk zo Rotterdams? Speciaal voor kinderen van 8 t/m 12 jaar geeft Marc van Oostendorp in Museum Rotterdam hier een interactieve lezing over. We maken samen een taaltocht door de Rotterdamse mond: is die anders dan de Amsterdamse mond? Hoe komt het dat alle mensen net weer...

Boekpresentatie “Music and the City”.

Presentatie van een wetenschappelijke bundel over muziekculturen en stedelijke samenlevingen in de Zuidelijke Nederlanden en daarbuiten (ca. 1650-1800), uitgegeven door de Leuven University Press. Met daarin een bijdrage van Louis Grijp over de reeks "Apollo's giften", Hollandse zangbundels voor jonge welvarende feestvierders in het midden van de achttiende eeuw. Meer...

Sociolinguistics Circle

Sociolinguistics Circle is een initiatief van een groep sociolinguïsten die werkzaam is in het Nederlandse taalgebied. Het doel van deze conferentie is om studenten en onderzoekers op het gebied van taalvariatie en sociolinguïstiek in Nederland en Vlaanderen samen te brengen. Er ligt een belangrijke nadruk op studentenparticipatie; de conferentie is gratis toegankelijk voor onderzoekers van elk niveau.

De Grote Taaldag

Tijdens de Grote Taaldag 2014 wordt de website van Taalportaal officieel geopend door Hans Bennis, directeur van het Meertens Instituut.

Kenniscafé Almere over taal

Over Taal is veel te doen, zeker wanneer het echt je ding is. Als we dezelfde taal spreken, verstaan we elkaar. Maar wat is dat, dezelfde taal? Is verstaan óók begrijpen? 'Taal' wordt veel onderzocht. Hoe leer je een computer onze taal begrijpen? Hoe beïnvloeden taal en dialect elkaar? En wat vertellen rappers ons, of choqueren ze alleen maar?

Oratie Prof.dr. Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld

Prof. dr. Nicoline van der Sijs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen/ Faculteit der Letteren met de leeropdracht Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld zal in een academische zitting op donderdag 27 maart 2014 om 15.45 uur precies haar ambt aanvaarden, met het uitspreken van een rede getiteld:...

Promotie Sophie Elpers: Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

 

Lezingenmiddag over taal en identiteit

Op zaterdag 11 januari 2014 organiseert VHDG in samenwerking met Onze Taal, de Fryske Akademy en het Meertens Instituut vier lezingen, die allen een andere kant van taal en taalgebruik belichten.

Engelstalige publiekslezing Marc van Oostendorp in de KB ‘On Passing Time’

De taalkundige Marc van Oostendorp deed als fellow Digital Humanities in de Koninklijke Bibliotheek onderzoek naar ritme in Nederlandse teksten en presenteert de resultaten hiervan in een Engelstalige publiekslezing op woensdag 15 januari 2013.

Languages in the margins

Much recent sociolinguistic research informed by theories of globalization, superdiversity, and polylanguaging, have a clear bias toward the study of metropolitan, ethnically diverse areas. Areas considered peripheral or marginal vis-à vis centers of political and economic dominance have, until now, received relatively little attention (notable recent exceptions are the contributions...

Oratie Prof.dr. Peter Jan Margry, hoogleraar Europese Etnologie (UvA)

Discussie De toekomst van Zwarte Piet in de Amsterdamse Academische Club

 

CLARIN-workshop voor letterkundigen en historici

 

Morfologiedagen 2013

Tijdens de Morfologiedagen houdt Ton van der Wouden van het Meertens Instituut een lezing met de titel 'Namaakprefixen en vermeende adjectieven'. Lees meer

CATCH-bijeenkomst: patronen in narratieve teksten

Presentatie van het november 2013 te verschijnen nieuwe handboek Language and Space: Dutch

Voorlopig programma: 14.00-14.15     Ontvangst met koffie 14.15-14.25     Enkele woorden namens de uitgever - Birgit Sievert, De Gruyter Mouton 14.25-14.45     Presentatie van het boek - Frans Hinskens 14.45-15.10     De rijke geschiedenis van het Nederlandse dialectonderzoek – Johan Taeldeman 15.10-15.30     Traditionele dialecten en hoe ze zich vernieuwen; de casus van het...

Lezing Leonie Cornips, Taalcultuur in Limburg

Plaats: Centre Céramique | Avenue Céramique 50, Maastricht Tijd: 12.30 uur Klik hier voor meer informatie.  

Eleventh Old-World Conference in Phonology

Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) organiseert in samenwerking met het Meertens Instituut de elfde 'Old-World Conference in Phonology'. Klik hier voor meer informatie.  

Streektalendag over streektalen en digitalisering

Een dag vol lezingen en workshops over digitalisering en/van taalvariatie, afgewisseld met een informatiemarkt, wandelingen en muziek. Met een workshop door Douwe Zeldenrust, Meertens Instituut, over Soundbites: Dialecten op de digitale kaart gezet. Meer informatie

Taalcultuur in Limburg, lezing door Leonie Cornips

Voor de Maatschappij der Nederlandse Taal- en Letterkunde  

Lezingenreeks ‘Namen in Limburg’

Meer informatie op de website van de Universiteit Maastricht.  

Open collegereeks Hans Bennis aan de Illustere School (UvA)

Speciale collegereeks 'Het Korterlands; over de structuur van afkortingen'. Meer informatie over data en inschrijving op de website van de Illustere School.

Vanaf 2 september 2013: Open collegereeks Hans Bennis aan de Illustere School (UvA)

Speciale collegereeks 'Het Korterlands; over de structuur van afkortingen'. Plaats: UvA-gebouw in de binnenstad van Amsterdam Meer informatie over data en inschrijving op de website van de Illuster School.  

Neem een kijkje in de schatkamers van het Meertens Instituut!

Op 4 oktober 2013 opent het Meertens Instituut de deuren. Iedereen is welkom om het onderzoek en de collecties van dichtbij te bekijken. Een middag met lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen door het instituut. De open dag vindt plaats in het kader van het Weekend van de Wetenschap met als thema...

4 oktober 2013: Neem een kijkje in de schatkamers van het Meertens Instituut!

Plaats: Meertens Instituut, Amsterdam. Tijd: vanaf 13.00 uur

Promotie Eefje Boef over structuur van betrekkelijke bijzinnen in verschillende dialecten

In haar proefschrift presenteert taalwetenschapper Eefje Boef nieuwe empirische data over de manier waarop betrekkelijke bijzinnen zijn opgebouwd in verschillende Nederlandse dialecten.